Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv

21. 11. 2017 18:09

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 26.11.2017 - neděle Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 34, 11-12. 15-17: Autor čtení z knihy proroka Ezechiela používá obrazu pastýře, aby se pokusil vyjádřit rysy toho, který sám hodlá převzít do své…


16. 11. 2017 17:15

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (I) Př 31,10-13. 19-20. 30-31: V knize Přísloví autor poeticky opěvuje svou představu o skvělé hospodyni. Používá výroky svědčící o jeho možné lásce, vášni -…


9. 11. 2017 21:54

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 12.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (I) Mdr 6, 12-16: Autor úryvku prvního čtení si přeje vzbudit u svých posluchačů touhu po moudrosti tím, že ji líčí ve skvělých barvách. Jeho verše dovolují v…


9. 11. 2017 16:41

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATRÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2017 Liturgické texty. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 47, 1-2. 8-9. 12: V den svátku posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám, si připomínáme jeho historii a…


3. 11. 2017 12:14

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 5.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (I) Mal 1,14b-2.8-10: Slova proroka Malachiáše, která vyslechneme, můžeme vztáhnout i na sebe jako pobídku k tomu, aby veškerá naše služba Bohu měla za…


1. 11. 2017 21:57

VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH - 2.11.2011 – čtvrtek Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (I) Mdr 3, 1-9: Slova z knihy Moudrosti nám připomínají, že pro život každého člověka na tomto světě platí zákon smrti. Naplňují nás však nadějí. Věříme, že Bůh nás…


30. 10. 2017 12:01

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - 1.11.2017 – středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjeven (I) Zj 7,2-4. 9-14: Dnešní bohoslužba slova ke slavnosti Všech svatých je věnována úvahám o Božím království a zástupům Bohem vyvolených, kteří se zde na…


25. 10. 2017 13:51

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 29.10.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 22,20-26: Věříme v jednoho a jediného Boha. On je všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný. On je věčné nekonečno. Je stvořitelem všeho a také času.…


19. 10. 2017 23:18

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 22.10.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 45,1.4-6: Ze slov proroka Izaiáše, která vyslechneme v prvním čtení, vyplývá, že Hospodin, Pán dějin, používá k dosažení svých plánů nečekané…


13. 10. 2017 13:27

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.10.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 25,6-10a: Po vyslechnutí všech tří vybraných textů pro dnešní bohoslužbu slova, bychom se mohli zamyslit nad zvláštními formami pohostinnosti,…


« novější 1 11 12 13 14 15 16 17 26 39 51 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio