Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv

13. 3. 2016 11:09
Rubrika: kázání

5. NEDĚLE POSTNÍ - 13.3.2016 Kázání: Boží dlaň Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil…


10. 3. 2016 12:45

5. NEDĚLE POSTNÍ - 13.3.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáš (IC) Iz 43,16-21: Autor úryvku z knihy proroka Izaiáše utěšuje vyvolený národ trpící strádáním v babylonském vyhnanství slovy Boží útěchy. A nejen to. Zvěstuje…


7. 3. 2016 14:16
Rubrika: kázání

Kázání ke 4.neděli postní 14.3.2010 Lítost (KKC 1450 – 1454) Lítost nedokonalá Snad každý soudce, který rozhoduje o trestu pro viníka, položí otázku, zda obžalovaný zlého činu lituje. Najdou se tací, kteří nelitují. Jiní vyznají upřímnou lítost.…


2. 3. 2016 11:36

4. NEDĚLE POSTNÍ - 6.3.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IC) Joz 5,9a.10-12: Příběhem z knihy Jozue autor vzpomíná na závěrečnou část dlouhého a obtížného putování vyvoleného národa z exilu do rodné vlasti. Milosrdný Bůh přes…


1. 3. 2016 13:21
Rubrika: kázání

3. NEDĚLE POSTNÍ–3.3.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (IC) Ex 3,1-8a.13-15: Dnešní čtení ze Starého zákona hovoří o působivé události, při níž Bůh v rozhovoru s Mojžíšem představuje své jméno. Používá přitom formu…


27. 2. 2016 13:32
Rubrika: kázání

Kázání ke 3.neděli postní 7.3.2010 Úkony kajícníka (KKC 1450 – 1460) Úvod Dnešní čtení mají společnou myšlenku: hřích sebou přináší trest a smrt. Jako byl Mojžíš poslán, aby vyvedl vyvolený národ z otroctví Egypta, je tu dnes Ježíš, aby nás…


24. 2. 2016 12:37

3. NEDĚLE POSTNÍ - 28.2.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IC) Ex 3,1-8a.13-15: Vyprávění o Hospodinově povolání Mojžíše ke službě patří k nejvýznamnějším úryvkům z Bible, protože zde Bůh zjevuje své jméno. Pán učí…


18. 2. 2016 13:23

2. NEDĚLE POSTNÍ - 21.2.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 26,4-10: Dnešní Boží slovo zaměřuje náš pohled na cíl našeho lidského putování. Naše pravá vlast je v nebi. K ní máme obrátit i své srdce. Bůh uzavřel s…


16. 2. 2016 14:37

Boží zákon – Boží spravedlnost Na úvod: Můj přítel mne požádal o můj názor ke sdělením z Bible, v nichž Hospodin vydává pro přítele problematická nařízení k použití násilí přesto, že Izraelité obdrželi od Boha desatero, obsahující přikázání -…


12. 2. 2016 18:36

Ježíš – drahocenný kámen základů světa Na úvod: Můj přítel k textu, uvedeném na závěr tématu 142 "Ježíš znamením odporu i souhlasu", připojil komentář: ...mně, jako obyčejnému člověku připadají slova jako: ". . . Ježíš Kristus je ten základní kámen …


« novější 1 14 23 24 25 26 27 28 29 39 51 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio