Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv

21. 6. 2019 12:40

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 23.6.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Zachariáše (IC) Zach 12,10-11:Výrok Hospodinův, zachycený v knize proroka Zachariáše, pochází z období válek a rozbrojů vedených proti vyvolenému…


18. 6. 2019 17:44

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ -20.6.2019 – čtvrtekLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 14,18-20:Abraham se po jedné vítězné bitvě v době zhruba 2000 let před Kristem setkává s biblickou osobou, s…


14. 6. 2019 11:23

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE –16.6.2019 - neděleLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Přísloví (I) Př 8,22-31:Moudrost existuje u Boha od věčnosti. Je pohledem Stvořitele na svět, Slovem, které tvoří dějiny. Slovo dostalo od…


6. 6. 2019 16:32

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 9.6.2019 - neděleLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11:Neobyčejná událost, o které budeme číst ze Skutků apoštolů, dovršuje veškerá Ježíšova zaslíbení. V Jeruzalémě…


31. 5. 2019 13:48

Jednotu udělil své církvi Kristus od počátku. Pozvedl oči k nebi a modlil se: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (srov. Jan 17, 1.21)a svatý Pavel k tomu později…


28. 5. 2019 15:22

Svatý Ježíšův Duch sestupuje na každého, kdo přijme svátost biřmování, tvořící se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“. Křestní milost se jí naplňuje. Biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Je dokonaleji spojen s…


23. 5. 2019 18:20

Úvod: O prvních neshodách v církvi, svědčí v Písmu dvě výpovědi. Nalezneme je v textu Skutků apoštolů (Sk 15,1-31) – srov. Sk 15,1:„Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův…


17. 5. 2019 15:40

Kristus chtěl založit jednu, jedinou a jednotnou společnost, církev. Sám tak úpěnlivě prosí o jednotu těch, kdo v něho věří (Jan 17,1-20), že můžeme klidně tvrdit, že jednota církve je její základní vlastnost. Dnes jeKristova církev fakticky…


9. 5. 2019 12:03

V křesťanské řeči se jako nebe označuje místo či stav nadpřirozené blaženosti mimo tento svět, kde vždy dlí Bůh, nadpřirozené bytosti (andělé) i duše lidí, kteří do nebe byli a budou přijati. Nebeská blaženost spočívá v tom, že andělé a vyvolení s…


2. 5. 2019 11:33

Vymyslel, vylhal někdo z lidí zmrtvýchvstání Ježíše Krista, působila přitom u někoho autosugesce či halucinace? Ukradli snad učedníci jeho tělo, nebo to byl pouze něčí přelud? Je možné uvěřit lži, a pak pro tuto mylnou víru třeba položit i život?…


« novější 1 2 3 4 5 6 14 26 39 51 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio