Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv

2. 5. 2014 18:35

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 4.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 2, 14.22-28: Duch svatý sestoupil o Letnicích na apoštoly a proměnil je ve zcela nové lidi, kteří se stali horlivými svědky vzkříšeného Krista.…


23. 4. 2014 18:35

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 27.4.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A) Sk 2, 42 -47: Apoštol Lukáš nám ve svém díle Skutky apoštolů předkládá jako součást „radostné zvěsti“ vyprávění o prvních krůčcích křesťanského…


2. 4. 2014 17:46

5. NEDĚLE POSTNÍ - 6.4.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela .(I A ) Ez 37, 12 -14: Ústy proroka Ezechiela Hospodin ohlašuje přiblížení doby, kdy bude vyvolený národ vysvobozen z babylonského vyhnanství. Lid…


27. 3. 2014 11:57

4. NEDĚLE POSTNÍ - 30.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy. ( I A ) 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a: David, kterého si Hospodin vyhlédl podle svého plánu, byl pomazán na krále. Posvěcujícím pomazáním se stal adoptivním…


20. 3. 2014 18:27

3. NEDĚLE POSTNÍ - 23.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. ( I A ) Ex 17, 3 –7: Bůh je jeden. V dějinách lidstva se člověku zjevoval ve třech podobách. Božímu lidu se Hospodin zjevil jako starostlivý Otec Božího…


13. 3. 2014 12:10

2. NEDĚLE POSTNÍ - 16.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. ( I A ) Gn 12,1-4a: Bůh uskutečňuje s lidstvem od počátku svůj plán spásy. Zavázal se, že bude vždy věrně stát při svém stvoření. K tomu si, podle čtení…


6. 3. 2014 14:18

1. NEDĚLE POSTNÍ - 9.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy ( I A ): Čtení z první knihy Mojžíšovy nás učí, že prvního člověka, kterého Bůh stvořil, zahrnul Bůh dobrem a krásou. Daroval mu život a svobodu k tomu,…


27. 2. 2014 12:32

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 2.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A ): Z krátkého čtení z knihy proroka Izaiáše můžeme poznat, jak dokáže člověk hřešit proti Bohu i takovým proviněním, které ve vztahu mezi lidmi…


21. 2. 2014 11:38

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 23.2.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z třetí knihy Mojžíšovy (IA): Úryvek ze třetí knihy Mojžíšovy je součástí sbírky zákonů obecně označované názvem „Kodex svatosti“. Hospodin zde vymezuje vlastní rozhodnutí…


14. 2. 2014 17:22

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16.2.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (IA): Nejvýznamnějším bodem poselství dnešního slova Božího z knihy Sirachovcovy je téma dvou cest, cesty života a cesty hříchu a smrti. Podle autora Bůh…


« novější 1 14 26 36 37 38 39 40 41 42 51 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio