Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv

8. 2. 2018 14:29

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 11.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z třetí knihy Mojžíšovy (I) Lv 13,1-2. 45-46: Čtení úryvku z knihy Mojžíšovy nás vede k poznání, že dávní proroci jako byl Mojžíš, byli Hospodinem, kromě daru víry a konání…


1. 2. 2018 12:57

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 4.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Job (I) Job 7,1-4. 6-7: Z prvního čtení můžeme vnímat ozvěnu úpění trpícího služebníka Božího - Joba. Z jeho nářku zaznívá hluboká beznaděj, v níž jakoby dával přednost…


31. 1. 2018 14:20

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - 2.2.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (V) Mal 3, 1-4: Úryvek z knihy proroka Malachiáše, který vyslechneme, obsahuje symboly a znamení, jejichž pomocí prorok vyslovuje…


25. 1. 2018 20:52

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 18, 15-20: Ovládající ruka Boží je vždy nad vším děním a historií. Bůh vše co stvořil, dovádí užitím své nekonečné Boží prozřetelnosti ke konečné…


17. 1. 2018 22:02

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 21.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jonáše (I) Jon 3,1-5.10: Ve své nesmírné dobrotivosti Bůh stvořil celý svět a všechny lidi milostivě svolává do jednoho společenství během jejich života i po…


11. 1. 2018 13:26

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (I) 1 Sam 3,3b-10.19: V prvním čtení uslyšíme, jak Hospodin povolává svého služebníka do služby. Není vždy snadné rozpoznat, jakým stylem Bůh k duchovní…


5. 1. 2018 17:27

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 7.1.2018 –neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 55, 1-11: Po dlouhá staletí očekával svět příchod slíbeného Mesiáše. Bůh našich otců nás prostřednictvím hlasu proroka Izaiáše zve, abychom…


3. 1. 2018 17:22

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - 6.1.2018 - sobota Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 60, 1-6: Verše Písma často zobrazují Boha jako světlo, slunce nebo duhu. Světlo je Boží stvoření. Symbolizuje plnost božství. Stvoření světla uvádí Písmo na…


31. 12. 2017 11:21

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - 1.1.2018 – NOVÝ ROK - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (I) Nm 6, 22-27: První čtení obsahuje dávné požehnání, kterým starozákonní kněží žehnali lidu při oslavě Nového roku.…


28. 12. 2017 16:32

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 31.12.2017 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gen 15, 1-6; 21, 1-3: Jak plyne z textu prvního čtení z první knihy Mojžíšovy, Bůh slíbil praotci Abrahámovi, že ho obdaruje synem a četným…


« novější 1 2 3 4 5 6 7 12 24 35 46 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio