Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv

25. 4. 2019 14:02

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ– 28.4.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení ze Skutků (IC) Sk 5,12-16: Úryvek ze Skutků apoštolů nám přináší informaci o tom, jak tehdy žilo první společenství křesťanů a jak by mělo žít v každé době.…


4. 4. 2019 13:49

5. NEDĚLE POSTNÍ – 7.4.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 43,16-21: V dnešním úryvku z knihy proroka Izaiáše je obsažena část záznamu obsáhlejší řeči autora o spáse. Vyvolenému národu,…


28. 3. 2019 14:40

4. NEDĚLE POSTNÍ– 31.3.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IC) Joz 5,9a.10-12: Příběh z knihy Jozue je zprávou o závěrečné části dlouhého a obtížného putování vyvoleného národa z Egypta pouští do zaslíbené…


20. 3. 2019 18:41

3. NEDĚLE POSTNÍ – 24.3.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IC) Ex 3,1-8a.13-15: Dnešní čtení ze Starého zákona hovoří o působivé události, při níž Bůh v rozhovoru s Mojžíšem představuje své jméno.…


16. 3. 2019 18:36

Adam a Eva, počátek lidského pokolení. https://radim24.signaly.cz/1903/adam-a-eva-pocatek-lidskeho-pokoleni Jak jsem „vygugloval“ je mužské křestní jméno Adam původu hebrejského. Pochází z hebrejského „ádám“, který se dá přeložit jako „člověk“. Ve…


14. 3. 2019 18:06

„Hospodin stvořil člověka ze země a do ní ho zase navrací. Vyměřil lidem omezenou délku života a dal jim moc nade vším, co je na zemi . Podle své vůle je vybavil silou, učinil je takové, aby byli jeho vlastním obrazem. Uložil všem tvorům, aby se…


14. 3. 2019 13:25

Z úvodu k tématu: Život člověka se podobá výstupu na horu. K tomu je zapotřebí dobrého průvodce a tím je církev. Církev nás vede do nebe, do pravé vlasti. Na zemi na ni pohlížíme jako na církev putující, až bude v nebi, nazveme ji církví vítěznou,…


7. 3. 2019 8:00

1. NEDĚLE POSTNÍ - 10.3.2019 Liturgické texty bohoslužby slova této neděle uvádějí téma o POKUŠENÍ: Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 26,4-10: Čtení z páté knihy Mojžíšovy obsahuje popis jádra každoročního bohoslužebného úkonu…


28. 2. 2019 8:00

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3.3.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (IC) Sir 27,5-8: Kniha Sirachovcova je velmi pozdním textem Starého zákona. Pomocí přísloví, rad, výstrah i hymnů poučuje autor mladého muže,…


20. 2. 2019 8:00

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 24.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (IC) 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23: Podle čtení z knihy Samuelovy budoucí král David, z jehož rodu pochází Ježíš, prokazuje milosrdnou…


« novější 1 2 3 4 5 6 7 14 26 39 51 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio