Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Prosinec 2018

11. 12. 2018 17:50

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 16.12.20018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (IC) Sof 3,14-18a: Celý úryvek čtení z knihy Sofoniášovy, je předznamenán pozváním k prožívání radosti. Prorok využívá řadu možných slov označujících…


5. 12. 2018 16:40

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – 9.12.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Barucha (IC) Bar 5,1-9: Chvalozpěv z knihy proroka Barucha, který zazní v prvním čtení, je poselstvím, jehož tématem je příslib znovuzrození Jeruzaléma, posvátného…


4. 12. 2018 17:04

SLAVNOST PANNY MARIE –počaté bez poskvrny hříchu - 8.12.2018 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Na počátku stvoření bylo lidstvo zatíženo prvotním hříchem. Skrze pannu Marii, mezi nás přišel náš…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio