Témata k nedělní a sváteční liturgii
16. 11. 2018 11:28

Příprava na Boží soud: Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a…


14. 11. 2018 22:09

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 18.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (IB) Dan 12, 1-3: Proroctví z knihy Daniela v dnešním čtení mluví o období, kdy se světem nezadržitelně šířilo zlo. Na pozadí popisu posledních časů nám…


9. 11. 2018 20:55

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1 Král 17, 10-16: Událost, kterou popisuje dnešní čtení první knihy Královské, je svědectvím o síle víry v Boha. Je velmi důležité, aby věřící…


7. 11. 2018 18:29

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 47, 1-2. 8-9. 12: Dnes si připomínáme posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám. Čtení z knihy…


3. 11. 2018 12:54

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 4.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 6,2-6: V textu prvního čtení z 5. knihy Mojžíšovy se jako refrén opakuje zdůvodnění, proč je třeba zachovávat Boží přikázání. Verše, které…


1. 11. 2018 16:49

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – pátek – 2.11.2018 Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (VI) Mdr 3, 1-9: Dnešní „Vzpomínka na všechny věrné zesnulé“ je věnována těm zemřelým, kteří za své hříchy ještě trpí v očistci. Oni touží po naší pomoci,…


28. 10. 2018 17:06

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – 1.11.2018 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení (V) Zj 7, 2-4. 9-14: Dnešní čtení z knihy Zjevení apoštola Jana popisuje jeho vidění průběhu vznešené liturgické slavnosti, konané v posledních dnech…


24. 10. 2018 13:20

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IB) Jer 31, 7-9: Slova z Jeremiášovy „Knihy útěchy“ jsou plná radosti a naděje. Jimi se Hospodin obrací na svůj vyvolený národ postižený důsledky…


18. 10. 2018 11:40

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 53 , 10-11: Když dnes budeme číst verše z písně proroka Izaiáše o Hospodinově trpícím služebníku, jehož chápeme jako předobraz Ježíše Krista,…


11. 10. 2018 16:14

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB) Mdr 7, 7-11: Moudrosti není možno se naučit, ale můžeme jí být Bohem obdarováni. V prvním čtení dnešní bohoslužby slova vyslechneme z Písma modlitbu…


« novější 1 2 3 4 12 24 35 46 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio