Témata k nedělní a sváteční liturgii
23. 10. 2020 21:16

Láska k Bohu je první a největší přikázání boží (2083): „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ (Mt 22,37). Cíl a smysl našeho života nepředstavuje jakákoli láska, nýbrž láska k Bohu. Jeho lásku máme uznat za…


15. 10. 2020 20:57

Existence Boha leží mimo oblast poznávání přírodovědeckými metodami. Nelze ji ani vypočítat, ani zjistit chemickými či jinými rozbory a nevyplývá nevyhnutelně ani z filozofických úvah. Chceme-li Boha nalézt, hledejme ho; a do hledání vložme všechny…


10. 10. 2020 13:05

Slovo „katolický“ pochází z řeckého slova katholikos a znamená "všeobecný". V ní je od počátku Ježíš Kristus jako její hlava, neoddělitelně spojená s církví – s Kristovým tělem. Církev je katolická také proto, že má všeobecné poslání od Krista…


3. 10. 2020 13:49

Poslední úkony eucharistické slavnosti se odehrávají kolem oltáře; jsou to úkony beze slov, úkony úcty. Kněz se obrací především a na konci všeho ne ke shromážděnému lidu, ale k oltáři. Proto je oltář uctíván jako centrum eucharistického shromáždění…


26. 9. 2020 22:58

Ke slavnosti svatého Václava, kterou dnes slavíme, ČBK vytyčila úkol věnovat se v rámci projektu „Učící se církev“ tomuto dějepisnému tématu podle bodů: Karel IV. Otec vlasti a štít katolické víry. Charakteristika románské a gotické katolicity v…


24. 9. 2020 12:57

Tělo a krev Páně nejprve přijímá kněz: „Tělo Kristovo a krev Kristova ať mě zachová k životu věčnému a jde podávat svaté přijímání věřícím. Každému z nich ukáže pozdvihnutou hostii se slovy: „Tělo Kristovo“. Při přijímání pod obojí hostie namáčené v…


19. 9. 2020 14:24

Eucharistie je neoddělitelně obětí a posvátnou hostinou. Sám Kristus se při mši obětuje Bohu, a věřícím se dává jako duchovní pokrm. Přijímáme-li tedy proměněný chléb či víno, důvěrně se spojujeme s obětovaným a zmrtvýchvstalým Kristem a dostáváme v…


11. 9. 2020 13:23

Popisem závěrečných obřadů je struktura Eucharistické modlitby ukončena. Na výzvu kněze v nich prosíme, aby Bůh poslal svého Ducha věřícím, kteří budou přijímat posvátné dary (epikléze), pokračujeme prosbami za společenství se svatými, za živé a…


4. 9. 2020 13:29

Téma po Prefaci a Sanctus pokračuje částí o Epiklézi (prosbách) k proměnění darů, vyprávění o ustanovení Večeře Páně s anamnezí o obětování Těla a Krve Páně. V anamnézi slaví církev, plníc příkaz obdržený skrze apoštoly od Krista Pána, Kristovu…


28. 8. 2020 12:23

Vrcholem slavení eucharistie je vlastní eucharistická modlitba - anafora, tj. modlitba díkůvzdání a posvěcení (1352). Děkovným chvalozpěvem kněz zahajuje prefaci, první část eucharistické modlitby. Rozepne ruce a jménem lidu v dialogu mezi ním a…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio