Témata k nedělní a sváteční liturgii
22. 6. 2018 0:56

SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE - 24.6.2018 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 49,1-6: Čtení z knihy proroka Izaiáše zahajuje bohoslužbu slova k dnešní slavnosti narození proroka Jana Křtitele.…


13. 6. 2018 13:46

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.6.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 17, 22-24: Dnešní úryvek z knihy Ezechiela zvěstuje „obnovu“ Izraele, kam se vyvolený národ vrátí z babylonského vyhnanství. Proroctví je…


8. 6. 2018 12:59
Rubrika: kázání

Cíl života Jasný cíl života – dosažení spásy Ptali se nevěřícího člověka: „Jaký máš v životě cíl?“ „Chci vystudovat, najít bydlení.“ „A co dál?“ „Založit rodinu, vychovat děti.“ „A co dál?“ „Nevím, nějak to tu doklepat.“ „A co pak?“ „A pak už nic.“…


8. 6. 2018 12:29

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 10.6.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 3, 9-15: Pohled knihy Genesis na počátky světa vidí prvního člověka, ve vztahu k bližnímu, k Bohu i k sobě, jako bytost duchovně rozpolcenou.…


3. 6. 2018 21:13

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - 8.6.2018 - pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ozeáše (I) Oz 11, 1. 3-4. 8c-9: Bůh miluje svůj lid. Byl u jeho zrodu, zjevoval se mu, pečoval o jeho růst, vychovával, učil a ochraňoval…


31. 5. 2018 11:51

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3.6.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I)Dt 5, 12-15: Hospodin zvolil sobotní den (stejně jako si vyvolil celý židovský národ), aby lidé měli čas učit se žít v blízkosti svého Boha, aby mohli…


28. 5. 2018 21:38

TĚLA A KRVE PÁNĚ - 31.5.2018 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I B ) Ex 24,3-8: Z dnešního úryvku ze druhé knihy Mojžíšovy se dozvídáme o dovršení a uzavření smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Na nově postaveném…


23. 5. 2018 20:41

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE- 27.5.2018 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 4,32-34. 39-40: Dnešní liturgie je věnována oslavě jediného Boha, který se člověku podle Písma zjevuje ve třech osobách. Jak uslyšíme…


17. 5. 2018 13:02

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 20.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 2,1-1: Dnešní úryvek ze Skutků apoštolů popisuje událost, kdy o Letnicích, vstoupil do srdcí Ježíšových učedníků Duch svatý a počal je duchovně…


15. 5. 2018 13:43

Co ochrání naše ženy před násilím ? Istanbulská úmluva ? K 7. neděli velikonoční a ke Dni matek 13.5.2018 jsme byli v kázání našeho pana faráře informováni o nesouhlasu našich biskupů s obsahem tzv. Istanbulské úmluvy (http://www.ado.cz/clanek…


« novější 1 2 3 4 12 23 34 45 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio