Témata k nedělní a sváteční liturgii
18. 3. 2018 17:48

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA - 19.3.2018 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy (I) 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16: Bůh králi Davidovi slíbil, že upevní jeho království. A podle Božího zaslíbení má Davidův rod v historii…


14. 3. 2018 14:03

5. NEDĚLE POSTNÍ- 18.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 31,31-34: Hospodin vkládá do úst proroka Jeremiáše slova naděje pro lidstvo. Jádrem dnešního čtení z jeho knihy je zaslíbení nové smlouvy, která už…


8. 3. 2018 14:39

4. NEDĚLE POSTNÍ - 11.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Kronik (I) 2 Kron 36,14-16. 19-23: Z knihy Kronik se dozvídáme o události, při níž Hospodin přiměl perského panovníka Kýra k vydání nařízení propustit vyvolený Boží lid…


2. 3. 2018 13:40

3. NEDĚLE POSTNÍ - 4.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 20, 1-17: Desatero, které Bůh vyhlašuje jako základ smlouvy se svým lidem, zapsané v Písmu a vryté jako přirozený zákon do našich srdcí, je mimořádným…


21. 2. 2018 23:38

2. NEDĚLE POSTNÍ - 25.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18: Hospodinovy přísliby dané Abrahámovi, o nichž uslyšíme v prvním čtení, se vztahují na budoucí pokolení, jehož největší…


16. 2. 2018 12:10

1. NEDĚLE POSTNÍ - 18.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 9, 8-15: Po potopě světa, jak o ní čteme z první knihy Mojžíšovy, Bůh znovu žehná všemu, co existuje. S člověkem uzavírá smluvní vztah. Bůh po svém…


8. 2. 2018 14:29

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 11.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z třetí knihy Mojžíšovy (I) Lv 13,1-2. 45-46: Čtení úryvku z knihy Mojžíšovy nás vede k poznání, že dávní proroci jako byl Mojžíš, byli Hospodinem, kromě daru víry a konání…


1. 2. 2018 12:57

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 4.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Job (I) Job 7,1-4. 6-7: Z prvního čtení můžeme vnímat ozvěnu úpění trpícího služebníka Božího - Joba. Z jeho nářku zaznívá hluboká beznaděj, v níž jakoby dával přednost…


31. 1. 2018 14:20

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - 2.2.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (V) Mal 3, 1-4: Úryvek z knihy proroka Malachiáše, který vyslechneme, obsahuje symboly a znamení, jejichž pomocí prorok vyslovuje…


25. 1. 2018 20:52

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 18, 15-20: Ovládající ruka Boží je vždy nad vším děním a historií. Bůh vše co stvořil, dovádí užitím své nekonečné Boží prozřetelnosti ke konečné…


« novější 1 2 3 4 12 23 34 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio