Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Listopad 2018

16. 11. 2018 11:28

Příprava na Boží soud: Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a…


14. 11. 2018 22:09

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 18.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (IB) Dan 12, 1-3: Proroctví z knihy Daniela v dnešním čtení mluví o období, kdy se světem nezadržitelně šířilo zlo. Na pozadí popisu posledních časů nám…


9. 11. 2018 20:55

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1 Král 17, 10-16: Událost, kterou popisuje dnešní čtení první knihy Královské, je svědectvím o síle víry v Boha. Je velmi důležité, aby věřící…


7. 11. 2018 18:29

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 47, 1-2. 8-9. 12: Dnes si připomínáme posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám. Čtení z knihy…


3. 11. 2018 12:54

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 4.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 6,2-6: V textu prvního čtení z 5. knihy Mojžíšovy se jako refrén opakuje zdůvodnění, proč je třeba zachovávat Boží přikázání. Verše, které…


1. 11. 2018 16:49

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – pátek – 2.11.2018 Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (VI) Mdr 3, 1-9: Dnešní „Vzpomínka na všechny věrné zesnulé“ je věnována těm zemřelým, kteří za své hříchy ještě trpí v očistci. Oni touží po naší pomoci,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio