Témata k nedělní a sváteční liturgii

POSLEDNÍ SOUD - TÉMA 64 - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 22.11.2020 –NEDĚLE

21. 11. 2020 12:02

Poslední soud se uskuteční na konci času, až Pán Ježíš znovu přijde. „Ti kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“(Jan 5,29).Kristův příchod bude provázen mnoha znameními: „A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení“(Lk 21,27‑28).

Kristovo království je už dnes přítomno v církvi. Není však ještě dovršeno druhým příchodem Krista - Krále na zem. Ještě nenadešla chvíle slavného nastolení očekávaného mesiášského království. Je to čas čekání a bdělosti. Před Kristovým příchodem církev prochází závěrečnou zkouškou.Odhaluje náboženské podvody, kterými se člověk snaží  místo Boha  oslavovat sám sebe. Musí vzdorovat pronásledování, které provází její putování po zemi.  Do slávy Božího království vejde až po konečném Božím vítězství nad řáděním zla, které bude mít podobu posledního soudu. Tehdy  Kristus Král, Pán věčného života Vykupitel světa, bude soudit skutky i srdce lidí. 

Texty ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši podle projektu „Učící se církev“, jsou k bližšímu zamyšlení nad tématem uloženy na Signálech viz: https://matonick.signaly.cz/1411/posledni-soud-tema-61-ke

Zobrazeno 154×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio