Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Únor 2020

28. 2. 2020 12:53

V čem tkví dynamika pokušení a závažnost hříchu, s nímž zápasí lidé kterékoliv doby? Hřích ve svém nejhlubším rozměru znamená odtržení se od Boha, a tím od zdroje života. Proto je následkem hříchu smrt. Dopustit se hříchu znamená dělat zlo vědomě a…


21. 2. 2020 14:46

My křesťané, jakéhokoliv stavu a zařazení jsme povoláni ke svatosti k plnému křesťanskému životu v dokonalé lásce. Jsme společenstvím lidí, tvořících Boží lid. Na základě víry v Ježíše Krista a jeho evangelium jsme posvěceni křtem a vstupujeme do…


18. 2. 2020 12:26

Hněv je krátkodobá, explozivní a intenzivní emoce a jako taková nikdy nemůže dlouho zůstat ve stejné intenzitě, protože tělo jednoduše není schopno silné emoce (a to ani ty pozitivní) dlouho snášet. Vedle zničujících účinků emocí hněvu mají také…


7. 2. 2020 13:26

Víra je jistější než jakékoliv lidské poznání, protože má svůj základ ve slově samotného Boha, který nás nemůže klamat. Zjevené pravdy se mohou jevit lidskému rozumu a zkušenosti temné, ale „ jistota, kterou dává božské světlo, je větší než ta,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio