Témata k nedělní a sváteční liturgii

EKUMENISMUS V PRAXI – TÉMA 76 - 24.1.2021 KE 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

23. 1. 2021 18:27

Církev je jedna, protože je dílem jednoho zakladatele Ježíše Krista. Po svém zmrtvýchvstání ji  náš Spasitel svěřil Petrovi a ostatním apoštolům, aby ji řídili. V této jedné a jediné Boží církvi už od samého začátku vznikaly  určité roztržky a v pozdějších staletích i rozsáhlejší rozpory. Nemalé společnosti se odloučily od plného společenství původně jednotné církve katolické. Nadále mezi nimi sice přetrvávají nepodstatné rozdíly, které se jevily jako nepřekonatelné. K těm, kdo se dnes rodí ve společenstvích vzešlých z takových rozštěpení, však katolická církev přistupuje s bratrskou úctou a láskou. Uznává je za své bratry v Pánu. Církev katolická jejich tradice uznává a nesnaží se do nich zasahovat. Vždyť vyznačují a sdělují totéž Kristovo tajemství. Obsahují velmi významné  prvky posvěcení a pravdy, jako jsou psané Boží slovo, svátost křtu, život v milosti, víra, naděje a láska i jiné vnitřní dary Ducha svatého. Kristův Duch je stejným způsobem používá jako nástrojů spásy. Všechna  tato dobra pocházejí od Krista a vedou k Němu. Církev katolická uplatňuje zásadu – v podstatném jednota, v nepodstatném svoboda. 

Jednotu Kristus udělil své církvi od začátku. Sám Ježíš se v hodině svého utrpení modlil a nepřestával prosit Otce za jednotu svých učedníků: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“(Jan 17,21). Abychom na tuto výzvu patřičně odpověděli, je nutné stálé obnovování církve, obrácení k čistotě života podle evangelia, společná modlitba, vzájemné bratrské poznávání, ekumenická výchova věřících a kněží, dialog mezi teology, spolupráce mezi křesťany v různých oblastech služby lidem.Už nehovoříme o tom, co nás rozděluje, ale o tom co nás spojuje.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, podle projektu ČBK „Učící se církev“ a k bližšímu zamyšlení uloženo na Signálech vizhttps://matonick.signaly.cz/1501/ekumenismus-v-praxi-tema-74

Zobrazeno 125×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio