Témata k nedělní a sváteční liturgii

POKROK V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ - TÉMA 98 KE SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA – 11.6.2021 PÁTEK

10. 6. 2021 21:36

Vnitřní, duchovní život člověka je podstatnou složkou jeho osoby. V dnešní době se setkáváme s narůstajícím zájmem o spiritualitu. Je hledán pravý smysl života a způsob jeho naplnění. Člověk si začíná bytostně uvědomovat potřebu rozvoje své duchovní (spirituální) roviny. Hledá odpověď na základní životní otázky; kdo jsem, odkud přicházím a kam směřuji. Z křesťanského pohledu hledáme odpověď v Bohu.  Věříme-li v Boha,  můžeme dosáhnout pokroku v duchovním životě a jsme na dobré cestě ke spáse. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista"(Jan 17,3).Když žijeme pod vedením Ducha svatého, náš vztah s Bohem se stále prohlubuje, roste naše schopnost důvěřovatmu, a to vše se promítne i do oblasti našeho charakteru. Bůh se nám zjevil ve stvoření, ve svém Slově a ve svém Synu Ježíši Kristu. Když poslal na svět Ježíše, bylo zjevení Boží  plně dovršeno. Bůh  se dával poznat mnoha způsoby. Promlouval a mluví k nám slovy Písma. Ve svém slově nám dává sebe samého. Největším Jeho darem je samotné Slovo, v němž se Bůh vyslovil do dějin. Tím, že nám dal svého Syna , nám řekl všechno. Když přijmeme Boží Slovo a necháme ho vtělit do našich skutků a postojů, pak sám Bůh vstupuje do našeho života. Naplňuje a obohacuje náš duchovní život.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církeva je uloženo na Signálech: https://matonick.signaly.cz/1506/pokrok-v-duchovnim-zivote-tema 

Zobrazeno 77×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio