Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ V PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 17.9.2021

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku. (Lukáš 8,1-3).

Ježíš nejenom hlásal dobrou zvěst – on sám byl a je tou dobrou zvěstí. Na jeho cestě ho doprovází obyčejné ženy a muži soustředění na Ježíše. Nesli s sebou „dobrou zvěst o Božím království“ nejen ve slovech, ale ve společenství, v němž se dělili o všechno, co měli. Museli se vzdát svých dřívějších usedlých způsobů života. Své následovníky si Ježíš nevybíral. Přišel nás povolat všechny, bez ohledu na náš původ nebo minulost. Do každého z nás vkládá velké naděje. Chce, abychom se všichni, vy i já, stali svatými. Lukáš jako jediný evangelista se zmiňuje o ženách, které s Ježíšem putovaly. Vždycky o nich hovoří příznivě a zdůrazňuje jejich pozitivní reakce vůči Ježíšovi. Uvádí jména třech Ježíšových ženských následovnic. První dvě se objevují ve vyprávění o Ježíšově utrpení. Tyto tři ženy podporovaly Ježíše a apoštoly ze svých prostředků. I v současné době v Kristově církvi obětavě pracují ženy, které obdivuhodným způsobem Krista následují.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na  pátek 17.9.2021 

1. čtení:  1 Timoteovi  6,2c-12

Žalmy 49,6-7.8-10.17-18.19-20 , odpověď: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

Evangelium:  Lukáš 8,1-3

Zobrazeno 39×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio