Témata k nedělní a sváteční liturgii

STAŇME SE I MY RYBÁŘI LIDÍ - ZE SLOVA BOŽÍHO NA SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA 30.11.2021

Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“Oni hned zanechali sítě a šli za ním (Matouš 4,18-22 ).

Apoštol Ondřej, jehož svátek dnes slavíme, je společně se svým známějším bratrem Petrem prvním, koho Ježíš povolal k následování. Tento prostý rybář musel v Ježíšovi postřehnout něco velmi zvláštního, když dokázal okamžitě opustit své sítě a celé své živobytí a vydat se za ním. Ondřej patřil k úžasné malé skupině mužů ochotných a připravených plně důvěřovat Ježíšovi a poslechnout jeho neuvěřitelně smělý příkaz roznést evangelium všem národům. Díky Ondřejovi a jeho společníkům můžeme já a další milióny lidí na celém světě věřit v Ježíše. Šimon Petr a Ondřej slyšeli Ježíšův hlas, a stejně tak Jakub a Jan, a šli za ním. Ježíš k nim nemluvil v exerciciích, ale uprostřed jejich všední práce. Příběh podle Matouše nám ukazuje způsob, jakým Ježíš povolává. Jak čteme v Markovi 3,13: „Zavolal k sobě ty, které si vyvolil.“ Ježíš chce, abychom jej následovali, a to nejen jako společníci, ale jako spoluúčastníci jeho mise. „Od této chvíle budeš lovit lidi.“ Křesťanská spiritualita není jen „Ježíš a já“, ale „Ježíš, já a ti, ke kterým mě posílá.“ Každý z nás je rybářem: svědkem, prorokem, evangelizátorem, léčitelem, poslem dobrých zpráv. Volání učedníků má kořeny v Ježíšově poslání a navždycky mění jejich životy. Učedníci nemají Boží slovo jen poslouchat, ale mají podle něho jednat, a tak první učedníci opustili všechno a šli za Ježíšem. Ježíš šel s nimi a učil je novému způsobu života, protože nemohli chápat Boží dílo, dokud jim  on je svým slovem nepřiblížil. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na úterý  30.11.2021: 

1. čtení: Římanům 10,9-18

Žalmy: 19,2-5,  odpověď: Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Evangelium: Matouš 4,18-22

Zobrazeno 71×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio