Témata k nedělní a sváteční liturgii

BŮH PŘICHÁZÍ, ABY UZDRAVIL SVĚT - ZE SLOVA BOŽÍHO NA PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 6.12.2021

Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: "Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!" Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. ( srov. Izaiáš  35,2-6 ).

Protiváhou Božímu soudu nad národy, které chovají vůči Izraeli nepřátelství, je oslava vyvoleného národa. Těm, na které ještě nedávno doléhala tíha nepřátelského útlaku, je nyní adresováno slovo útěchy, pozvání k nové odvaze, protože sám Bůh svému lidu přichází na pomoc. Podle zákona odvety budou při Božím příchodu potrestáni viníci a odměněni nevinní. Boží spása je zde  přitom popisována jako dokonalé uzdravení tělesných neduhů. Také příroda se probouzí k novému životu. Proroci pak ideálními obrazy takto líčí dovršení mesiánské doby. Příchodem očekávaného Mesiáše nastane nové období, v němž už nebude žádné utrpení a kdy bude přemožena smrt. Když pak Ježíš uzdravuje nemocné, odvolává se na takto proroky ohlašovaná znamení dokonalého uzdravení lidstva , aby nás na jejich základě uváděl do pravdy o sobě samém a o svém poslání.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na  pondělí  6.12.2021: 

1. čtení : Izaiáš 35,1-10

Žalmy: 85,9ab+10.11-12.13-14 odpověď:    Hle, Bůh náš přijde a spasí nás.

Evangelium: Lukáš 5,17-26

Zobrazeno 76×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio