Témata k nedělní a sváteční liturgii

EUCHARISTIE V DÍLE SPÁSY - TÉMA 96 ČBK: „UČÍCÍ SE CÍRKEV“ KE SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ–ČTVRTEK - 3.6.2021

2. 6. 2021 12:52

Kristus položil základy k ustanovení sedmi svátostí církve. První tři svátosti  – křest, biřmování a eucharistie - uvádějí věřícího do křesťanského života. Eucharistie  je svátostí těla a krve Páně. V této svátosti je přítomen samotný Ježíš, proto je chápána jako Svátost Nejsvětější. Byla ustanovena při poslední večeři samotným Ježíšem Kristem jako vzácný Ježíšův dar. Je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Eucharistii církev slaví ve shromáždění věřících, jejichž jménem kněz vysílá k Bohu Otci eucharistickou modlitbu jako projev díkůvzdání  a vyznání velkých Božích činů. Středem slavení eucharistie je chléb a víno. Skrze Kristova slova a skrze vzývání Ducha svatého se stanou tyto dary tělem a krví samotného Krista. Chléb a víno zpřítomňují jedinou  a nejsvětější oběť Krista Spasitele Jsou naplněním všech obětí Starého zákona a jejich překonáním. Kdykoliv církev plní Ježíšovo pověření: „Čiňte to na mou památku“ (srov. 1 Kor 11,25-26), láme chléb a podává kalich, právě v této chvíli se uskutečňuje totéž, co se událo tehdy: Ježíš Kristus  se skutečně obětuje za nás a my na něm máme skutečně podíl. Jedinečná a neopakovatelná Ježíšova oběť na kříži se zpřítomňuje na oltáři; naplňuje se tak dílo našeho vykoupení. Ježíš před odchodem  z tohoto světa k Otci při poslední večeři  eucharistii ustanovil jako připomínku své smrti a svého zmrtvýchvstání. Sám Kristus, nejvyšší a věčný kněz jedná tak dodnes skrze službu kněží. Navíc je to on sám - Kristus, tajemně přítomný pod způsobami chleba a vína, který je jediným skutečným obětním darem eucharistické oběti.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církeva je uloženo na Signálech: https://matonick.signaly.cz/1506/eucharistie-v-dile-spasy-tema

Zobrazeno 63×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio