Témata k nedělní a sváteční liturgii

POSLEDNÍ SOUD - TÉMA 130 „UČÍCÍ SE CÍRKEV“; 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 28.11.2021

27. 11. 2021 11:42

Při vyslovení biblického pojmu Poslední soud se v naší mysli vynoří představy o konci světa. Zaručená přírodovědná nebo prorocká prognóza definitivního obrazu konečné  budoucnosti lidstva, země, vesmíru však neexistuje. Člověk se tedy nedozví přesně, co jej očekává, co se na něj chystá a jak konkrétně bude poslední soud probíhat. Ohlášený konec světa nelze stavět na roveň s vesmírnou katastrofou a ukončením dějin lidstva. Bible nezjevuje přírodovědná fakta, bible vykládá jejich smysl! Na otázku co je to konečný neboli poslední soud  je možno dospět k odpovědi, že se uskuteční na konci času, až Pán Ježíš znovu přijde. „Ti kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“(Jan 5,29). Jeho příchod bude provázen mnoha znameními: „A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení“ (Lk 21,27‑28). Poslední soud nastane ve chvíli Kristova slavného návratu.  Čas jeho druhého příchodu zná ovšem jen Bůh Otec. Jen On sám rozhodne, kdy má přijít. V Janově Zjevení čteme Kristova slova: „…ano, přijdu brzo!“(srov. Zj 22,7) Nevíme co míní příslovcem „brzo“. „O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec“  (Mk 13,32).  A Boží pohled na čas je jiný než náš.

Době posledního soudu bude podle Písma předcházet vzkříšení mrtvých a proměna živých. Soudcem všech pak nebude  nikdo jiný než sám Ježíš Kristus, a právě to je pro ty, kteří se mu s důvěrou svěřili, velké znamení naděje. Ten, který v kázání na Hoře zvěstoval nová měřítka a nové hodnoty, je totožný  s tím, který nás na konci podle stejných měřítek bude volat k odpovědnosti! Křesťan  má být na Kristův návrat připravený. Znamená to žít v pohotovosti, být bdělý a využít doby, kterou Bůh ještě lidem dává k obrácení. Pán Ježíš nás varuje: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“(Lk 21,34‑36). 

Změňme tedy své smýšlení, dokud je čas,  obraťme celý svůj život k Bohu a  uvěřme Božímu poselství lásky.  Uvěřme, že Bůh to s námi myslí dobře, uvěřme, že za všech okolností, zůstaneme‑li věrni Bohu, jsme stále ve spravedlivých Božích rukou. 

Téma  bylo též podrobněji vypracováno, včetně komentářů, KKC a 

YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev v roce 2015- viz: https://matonick.signaly.cz/1511/posledni-soud-tema-128-k

Zobrazeno 48×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio