Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ 1. ADVENTNÍ NEDĚLE 28.11.2021

V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“   (Jeremiáš 33,14-16 ) - z  prvního čtení .

Obsahem krátkého úryvku z Jeremiášových proroctví naděje, je poselství důvěry v Hospodinův konečný, absolutně dokonalý výkon spravedlnosti nad každým z nás, až budeme stát před jeho posledním soudem. Aby podle svého programu toto ušlechtilé přislíbení mohl Bůh naplnit, povolá Mesiáše, svého Syna - Ježíše Krista, jako soudce nevyššího. On byl Hospodinem vyvolen, aby se stal  klíčovou osobou v Božím plánu záchrany člověka.

Ze   druhého čteni: Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš Kristus.     ( 1 Soluňanům 3,12 -13 ) .

Druhý příchod Ježíše Krista je všemi křesťany dlouhodobě toužebně očekáván. Jak můžeme číst z listů apoštola Pavla, bylo tomu tak už od dob kdy Pavel žil, své spolubratry v církvi vedl a  nabádal je ke vzájemnému láskyplnému životu. 

Z evangeliaJežíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.    (Lukáš 21,25-28 ).

Sám Ježíš, jak čteme z Lukášova evangelia, na  svůj druhý příchod učedníky připravoval. I když jim nemohl sdělit přesný čas a podrobnosti, které budou tuto slavnou událost doprovázet, přiblížil jim poměry, v jakých se v té době všeobecného vzkříšení a očekávaného posledního soudu ocitnou. 

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova  - 1. adventní neděle   28.11.2021 .

1. čtení:Jeremiáš 33,14-16

Žalmy 25,4-5ab.8-10.14,     odpověď: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.

2. čtení: 1 Soluňanům 3,12 -13 1 Sol 4,1-2

Evangelium:  Lukáš 21,25-28 Lukáš 21,34-36

Ke všem čtením jsou komentáře a texty směrovány k tématu 130  - UČÍCÍ SE CÍRKEV:  „POSLEDNÍ SOUD“.

Zobrazeno 73×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio