Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv

18. 10. 2018 11:40

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 53 , 10-11: Když dnes budeme číst verše z písně proroka Izaiáše o Hospodinově trpícím služebníku, jehož chápeme jako předobraz Ježíše Krista,…


11. 10. 2018 16:14

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB) Mdr 7, 7-11: Moudrosti není možno se naučit, ale můžeme jí být Bohem obdarováni. V prvním čtení dnešní bohoslužby slova vyslechneme z Písma modlitbu…


3. 10. 2018 11:27

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IB ) Gn 2, 18-24: Jak se dočteme v první knize Mojžíšově, byli první muž a žena - Adam a Eva - Bohem stvořeni, aby vytvářeli jednotu, vzájemně se…


28. 9. 2018 16:01

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.9.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (IB ) Nm 11,25-29: V dnešním čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy se setkáme s ukázkou působení Božské Spravedlnosti, která je připravena lidem neustále…


25. 9. 2018 17:16

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA – 28.9.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (V) Mdr 6,9-21: K úvahám nad čtením z knihy Moudrosti při dnešní slavnosti Svatého Václava, by měli být vedeni ti, kteří rozhodují o osudech lidí,…


19. 9. 2018 18:23

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23.9.2018 Liturgické texty. Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB) Mdr 2, 12a. 17-20: Spravedlivý, o němž budeme číst z knihy Moudrosti, je ten, který je věrný Bohu, modlí se k němu a dodržuje přikázání Božího zákona.…


12. 9. 2018 20:59

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16.9.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 50,5-9a: Trpící Boží služebník, postava blíže nepojmenovaná, v Izaiášově knize vystupující v tzv. "písních o Božím služebníku", je chápán jako…


6. 9. 2018 17:12

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 9.9.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 35, 4-7a: Protiváhou Božího soudu nad těmi, kteří chovají vůči Izraeli nepřátelství je podle proroka Izaiáše oslava Bohem vyvoleného lidu. Rozkvět,…


28. 8. 2018 11:59

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 2.9.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 4,1-2. 6-8 Vyslechneme úryvek řeči Mojžíšovy, kterou pronesl k vyvolenému lidu před vstupem do zaslíbené země. Do projevu zahrnul Hospodinovy…


22. 8. 2018 14:37

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IB ) Joz 24,1-2a. 15-1. 18b: Když věrný služebník Boží a Mojžíšův vojevůdce Jozue po dlouhém putování konečně vstoupil se svým národem vítězně do zaslíbené země,…


« novější 1 2 3 4 12 24 35 46 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio