Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv

17. 1. 2018 22:02

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 21.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jonáše (I) Jon 3,1-5.10: Ve své nesmírné dobrotivosti Bůh stvořil celý svět a všechny lidi milostivě svolává do jednoho společenství během jejich života i po…


11. 1. 2018 13:26

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (I) 1 Sam 3,3b-10.19: V prvním čtení uslyšíme, jak Hospodin povolává svého služebníka do služby. Není vždy snadné rozpoznat, jakým stylem Bůh k duchovní…


5. 1. 2018 17:27

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 7.1.2018 –neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 55, 1-11: Po dlouhá staletí očekával svět příchod slíbeného Mesiáše. Bůh našich otců nás prostřednictvím hlasu proroka Izaiáše zve, abychom…


3. 1. 2018 17:22

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - 6.1.2018 - sobota Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 60, 1-6: Verše Písma často zobrazují Boha jako světlo, slunce nebo duhu. Světlo je Boží stvoření. Symbolizuje plnost božství. Stvoření světla uvádí Písmo na…


31. 12. 2017 11:21

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - 1.1.2018 – NOVÝ ROK - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (I) Nm 6, 22-27: První čtení obsahuje dávné požehnání, kterým starozákonní kněží žehnali lidu při oslavě Nového roku.…


28. 12. 2017 16:32

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 31.12.2017 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gen 15, 1-6; 21, 1-3: Jak plyne z textu prvního čtení z první knihy Mojžíšovy, Bůh slíbil praotci Abrahámovi, že ho obdaruje synem a četným…


25. 12. 2017 16:34

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA - 26.12.2017 – úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 6, 8-10; 7, 54-60: Texty ze Skutků apoštolů nám dnes připomínají tragickou smrt prvomučedníka Štěpána. Při popisu jeho ukamenování zaznamenává…


21. 12. 2017 14:03

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 24.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy (I) 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16: Text prvního čtení ke 4. neděli adventní z knihy Samuelovy je součástí poselství o Božím plánu, které Hospodin…


15. 12. 2017 12:36

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 17.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 61, 1-2a. 10-11: V prvním čtení se prorok Izaiáš představuje jako ten, v němž „přebývá“ Duch svatý. Tentýž Duch, který později sestoupil i na Ježíše,…


8. 12. 2017 13:30

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 10.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 40, 1-5. 9-1: Text dnešního prvního čtení je součástí proroctví, které Izaiáš pronesl v období návratu lidu z babylonského vyhnanství a je zaznamenán…


« novější 1 2 3 4 12 23 34 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio