Témata k nedělní a sváteční liturgii
10. 5. 2018 13:40

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 13.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,15-17. 20-26: Apoštol Petr zaujal v prvotní církvi a mezi dvanácti apoštoly vedoucí postavení, které mu určil Ježíš. Má stát v popředí církevního…


6. 5. 2018 21:49

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 10.5.2018 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,1-11: Text čtení ze Skutků apoštolů nám po stručném zrekapitulování Ježíšova veřejného působení popisuje událost, ve které byl Ježíš…


5. 5. 2018 21:24

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 6.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48: Bůh vidí do hlubin duší všech lidí. A všechny miluje. Zejména ty, kteří mu prokazují úctu a konají spravedlivě. Bůh však nikomu…


26. 4. 2018 18:32

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 29.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 9, 26-31: V biblické historii je zaznamenáno mnoho případů "zázračně" uzdravených lidí. Drtivá většina z nich přitom prodělala duševní nebo duchovní…


19. 4. 2018 17:17

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 22.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 4,8-12: Jak čteme ze Skutků apoštolů, zázračné uzdravení nemocného poskytlo příležitost apoštolu Petrovi, aby slavnostně vyhlásil, že pouze ve jménu…


13. 4. 2018 12:26

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 15.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 3,13-15. 17-19: Apoštol Petr ve svých promluvách, zaznamenaných ve Skutcích, veřejně vytýkal lidu, jehož mravní svědomí bylo otupeno vášněmi, že Ježíše…


9. 4. 2018 13:44

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – 9.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 7,10-14: Vyvolený lid se v průběhu dějin často odmítal nechat Bohem vést. Tak tomu bylo i za vlády judského krále Achaza. Hospodin tehdy skrze…


3. 4. 2018 18:28

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 8.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 4,32-35: Dnešní čtení ze Skutků apoštolů popisuje základní program života rodící se církve. Kristovi učedníci, jimž byl zmrtvýchvstalý Ježíš zjeven,…


18. 3. 2018 17:48

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA - 19.3.2018 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy (I) 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16: Bůh králi Davidovi slíbil, že upevní jeho království. A podle Božího zaslíbení má Davidův rod v historii…


14. 3. 2018 14:03

5. NEDĚLE POSTNÍ- 18.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 31,31-34: Hospodin vkládá do úst proroka Jeremiáše slova naděje pro lidstvo. Jádrem dnešního čtení z jeho knihy je zaslíbení nové smlouvy, která už…


« novější 1 2 3 4 5 12 23 34 45 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio