Témata k nedělní a sváteční liturgii
12. 1. 2017 17:39

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 15.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 49,3.5-6: Tak jako minulou neděli i dnes nám prorok Izaiáš představuje tajemnou osobu Hospodinova služebníka. Postavu, která je plně dovršena v…


6. 1. 2017 8:00

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 8.1.2017 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 42,1-4.6.6-7: Úryvek z knihy proroka Izaiáše nám představuje tajemnou postavu trpícího služebníka Božího, který vztahujeme na Ježíše z…


4. 1. 2017 17:06

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - 6.1.2011 – pátek Liturgické texty. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 60,1-6: Při dnešním čtení z knihy proroka Izaiáše o světle Jeruzaléma si neustále připomínejme, že světlo ze zapálené křestní svíce máme…


31. 12. 2016 8:00

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – NOVÝ ROK - 1.1.2017 – neděle Liturgické texty. Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy proroka Mojžíšovy (I A) Nm 6,22-27: Boží požehnání formuje nového člověka, plně otevřeného Bohu. Jeho dokonalým obrazem a vzorem je…


28. 12. 2016 16:32

SVÁTEK SVATÉ RODINY– 30.12.2016– pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I A) Sir 3,3-7.14-17a: Výňatek z knihy Sirachovcovy, naplněný vírou a ryzí lidskostí, poukazuje na dobra, plynoucí z dobrých rodinných vztahů. Ty…


15. 12. 2016 11:21

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 18.12.2016 Liturgické texty: Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 7,10-14: Prorok Izaiáš, vybídnut Hospodinem, marně naléhá na judského krále, aby se podle vlastního omezeného úsudku nepokoušel sám řešit závažné…


9. 12. 2016 10:00
Rubrika: kázání

Téma 200: Otázky ve víře: Jan Křtitel v rozpacích - Kázání ke 3. neděli adventní 2010 Farnost Krásensko Jan se ptá: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" V dnešním evangeliu vidíme pochyby Jana Křtitele. I Boží prorok, největší…


9. 12. 2016 9:00

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 11.12.2016 Liturgické texty: Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 35,1-6a.10: Když jsme se minulou neděli v rámci programu Učící se církve zabývali tématem očekávání příchodu Vykupitele do „zlaté doby lidstva“,…


5. 12. 2016 14:00

PANNA MARIA, POČATÁ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – 8.12.2016– čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Křesťanská teologie přirovnává stvořeného prvního Adama k Ježíši Kristu, jakoby k druhému, novému…


1. 12. 2016 14:31

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 4.12.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 11,1-10: Izaiáš ve svém proroctví zpřítomňuje obraz počátku obnovení existence vyvoleného národa a zjevení toho, že Bůh nezapomněl na sliby dané…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio