Témata k nedělní a sváteční liturgii
4. 10. 2013 1:59

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 6.10.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Habakuka. (IC) Hab 1,2-3;2,2-4: Dnešní první čtení a evangelium naznačují stejný pohyb – od prosby a volání o pomoc ze strany člověka k odpovědi ze strany Boží.…


28. 9. 2013 4:12

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa. (IC) Am 6,1a.4-7: Prorok Amos v úryvku prvého čtení ukazuje, jak nebezpečné může být bohatství. I my jako věřící křesťané v zápase o víru svádíme duchovní…


27. 9. 2013 14:39

SLAVNOST SV. VÁCLAVA – 28.9.2013 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (V) Mdr 6,9-21: K úvahám nad čtením z knihy Moudrosti při dnešní slavnosti Svatého Václava, by měli být vedeni ti, kteří rozhodují o osudech lidí,…


19. 9. 2013 23:47

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa. (IC) Am 8,4-7: Prorok Amos uvádí téma o sociální nespravedlnosti ze starozákonní doby. Chování těch, kteří propadají zde popisované touze po majetku a…


11. 9. 2013 23:04

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy. (IC) Ex 32,7-11.13-14: Izrael na Sinaji porušil uctíváním zlatého telete zákon smlouvy a úryvek z knihy Exodus popisuje následný Boží hněv. Jedině Mojžíš…


5. 9. 2013 22:56

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr 9,13-18: Vyslechneme verše poslední části Šalomounovy modlitby, jimiž král prosí Boha o dar moudrosti. Tak jako moudrost byla s Bohem od počátku…


28. 8. 2013 14:10

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 1.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy. (IC) Sir 3,19-21.30-31: Mudroslovná doporučení z knihy Sirachovcovy nás vedou k úvahám o cestě, kterou zvolil Bůh, aby se zjevil svému lidu. Je to cesta…


23. 8. 2013 0:23

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 25.8.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše . (IC) Iz 66,18-21: Poslední kapitola z knihy proroka Izaiáše naznačuje, jaké plány má Hospodin pro šťastnou budoucnost lidstva. Ze všech lidí chce…


16. 8. 2013 14:48

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 18.8.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Jeremiáše (IC). Jer 38,4-6.8-10: Křesťanská tradice považuje proroka Jeremiáše, za předobraz trpícího Ježíše. O jeho nespravedlivém utrpení vyslechneme příběh z…


10. 8. 2013 13:09

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.8.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy Moudrosti. (IC) Mdr 18,6-9: V dnešním čtení z knihy Moudrosti pisatel připomíná okamžiky z velké události noci, kdy došlo k vyjití izraelského národa z egyptského otroctví…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio