Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Říjen 2016

31. 10. 2016 17:52

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH– úterý - 1.11.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Zjevení (V) Zj 7,2-4.9-14: Ve zjevení apoštola Jana vystupuje na scénu anděl s pečetidlem Božím, kterým má podle starozákonního proroctví obřadně poznamenat na…


27. 10. 2016 11:00
Rubrika: kázání

Dobrotivý Bůh a zlo (KKC 309-314) - k tématu Učící se církev na 31. neděli v mezidobí C. Odkud je zlo? Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?” Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano,…


26. 10. 2016 21:46

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 30.10.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Moudrosti (I C) Mdr 11,22-12,2: Čtení z knihy Moudrosti nám dnes představuje milujícího Boha jako všemohoucího a vševědoucího Stvořitele, který nemůže dělat chyby.…


22. 10. 2016 12:30
Rubrika: kázání

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ C- 23.10.2016 - KÁZÁNÍ „Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze…


20. 10. 2016 0:08
Rubrika: kázání

Pýcha Pýcha rozumu – proti Bohu Každý člověk má rozum, aby hledal a poznával pravdu, má vůli, aby po ní toužil a následoval ji a cit, který mu umožní radovat se z dobra a smutnit nad zlem. Pravda je taková, že člověka stvořil Bůh a že člověk Boha…


19. 10. 2016 22:36

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23.10.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I C) Sir 35,15b-17.20-22a: Bůh nestraní nikomu. Není ani na straně pyšného boháče proti chudákovi. Pyšný obvykle nezná Boží lásku a je Bohu vzdálen. Jeho…


14. 10. 2016 0:00
Rubrika: kázání

Písmo svaté – kniha Boha a člověka (KKC 120 – 130) Ve starozákonním čtení vidíme proroka Mojžíše, jak má při bitvě s Amalečany zvednuté rozpažené ruce. Tento postoj značí, že se otevírá Boží milosti a přijímá ji. Díky tomu jeho národ vítězí v bitvě…


13. 10. 2016 11:35

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.10.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy (IC) Ex 17,8-13 Vysvětlení textu prvního čtení je z historického hlediska poměrně obtížné. Postava Mojžíše s rozepjatými pažemi vede k představě, že prorok…


6. 10. 2016 13:50

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 9.10.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Královské(IC) 2. Král 5,14-17: Čtení z 2. knihy královské vypráví o zázračném uzdravení velitele aramejského vojska Námana z malomocenství po několikerém ponoření do…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio