Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Prosinec 2018

30. 12. 2018 13:32

SLAVNOST MATKY BOŽÍ – NOVÝ ROK- 1.1.2019 - úterý Liturgické texty čtené ke slavnosti při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (I) Nm 6, 22-27: První novoroční den oslavuje katolická církev Matku Boží, Pannu Marii. První…


27. 12. 2018 12:29

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 30.12.2018 - neděle Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 3,3-7.14-17a Poučný úryvek z knihy Sirachovcovy nám sděluje, že na základě dobrých rodinných vztahů může člověk i…


25. 12. 2018 11:00

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA – středa - 26.12.2018 Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V) Sk 6,8-10; 7,54-60: V dnešním svátečním dni si připomínáme sv. Štěpána - prvomučedníka pro víru v Krista. Patřil k…


20. 12. 2018 13:05

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 23.12.2018 Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova: Komentář k 1. čtení z knihy proroka Micheáše (IC) Mich 5,1-4a: V úryvku z knihy proroka Micheáše, psané v době nejvyššího ohrožení lidu Izraele, autor oznamuje Bohem…


11. 12. 2018 17:50

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 16.12.20018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (IC) Sof 3,14-18a: Celý úryvek čtení z knihy Sofoniášovy, je předznamenán pozváním k prožívání radosti. Prorok využívá řadu možných slov označujících…


5. 12. 2018 16:40

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – 9.12.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Barucha (IC) Bar 5,1-9: Chvalozpěv z knihy proroka Barucha, který zazní v prvním čtení, je poselstvím, jehož tématem je příslib znovuzrození Jeruzaléma, posvátného…


4. 12. 2018 17:04

SLAVNOST PANNY MARIE –počaté bez poskvrny hříchu - 8.12.2018 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Na počátku stvoření bylo lidstvo zatíženo prvotním hříchem. Skrze pannu Marii, mezi nás přišel náš…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio