Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Prosinec 2019

30. 12. 2019 21:33

Bůh poslal skrze Pannu Marii na svět svého Syna Ježíše Krista se záměrem pozvednout člověka na jeho úroveň. Bůh Syn, se narodil jako každý jiný člověk, aby bylo naprosto jasné, že je jedním z nás. V důsledku Jeho sebeobětování jsme se mohli stát…


28. 12. 2019 12:38

Čtvrté Boží přikázání „Cti otce svého i matku svou“ se výslovně obrací k dětem v rámci jejich vztahů k otci a matce. Dítě prokazuje svým rodičům úctu a vážnost tím, že jim dává svou lásku a projevuje vděčnost při nejmenším proto, že z lásky otce a…


25. 12. 2019 22:22

Svatý Štěpán byl jeden z prvních sedmi jáhnů první křesťanské komunity v Jeruzalémě. Plný milosti a síly statečně svědčil o nové víře v Ježíše Krista. Na základě falešného obvinění byl ukamenován mezi lety 35 a 37 před Damašskou bránou.SVÁTEK…


21. 12. 2019 14:38

Církev je zároveň viditelná a neviditelná, pozemská i věčná, lidská i božská.Je nositelkou božského života. Svou svatou církev ustanovil Ježíš Kristus Syn Boží a bez přestání ji udržuje ve společenství víry, naděje a lásky zde na zemi, jako…


13. 12. 2019 20:27

Trpělivost Boží je projevem Boží milosti a lásky, dar času na to, abychom unikli zhoubě ve smyslu ztráty naděje na věčnost a to tím, že se smíříme s Bohem skrze přijetí víry v Ježíše Krista. Opakem trpělivosti je netrpělivost, závažným způsobem…


8. 12. 2019 17:32

Panna Maria je prvním a novým stvořením, počátkem nového Božího lidu. Lidstvo jí bylo obdarováno zvláštním činem Boží lásky jako plnou milosti, požehnanou mezi ženami, aby se mohla stát matkou jediného Vykupitele a Prostředníka, Ježíše Krista a…


6. 12. 2019 21:38

Matouš píše své evangelium židovským křesťanům, kteří se rozcházejí s oficiálním židovstvím, se „synagogou". Ve své knize vypráví především Ježíšův příběh. Z Markova evangeliapřejal základní myšlenku, totiž že je třeba vyprávět příběh Ježíšova…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio