Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Listopad 2015

26. 11. 2015 12:59

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 29.11.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 33,14-16: Obsahem krátkého úryvku z Jeremiášových proroctví naděje, je poselství důvěry v Hospodinův konečný, absolutně dokonalý výkon…


18. 11. 2015 12:30

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 22.11.2015– neděle Liturgické texty (BI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela. (IB. str. 346) Dan 7, 13-14: V knize Daniel prorok popisuje jemu zjevené vidění tajemného obrazu konečné fáze vývoje dějin světa, do…


10. 11. 2015 18:01

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.11.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (IB) Dan 12, 1-3: Proroctví z knihy Daniel je pro nás poselstvím naděje. Boží lid na konci časů, při souboji dobra proti nejrůznějším podobám zla, zakusí…


6. 11. 2015 22:55

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2015 – pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (V) Ez 47,1-2. 8-9. 12: V den svátku posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám, se zamyslíme nad tématikou…


4. 11. 2015 0:28

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 8.11.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1 Král 17, 10-16: Hospodin prokázal těm, kteří mu důvěřují mnoho dobrodiní. Událost, kterou popisuje dnešní první čtení, dosvědčuje, jakou sílu má…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio