Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Říjen 2020

31. 10. 2020 22:02

Věříme ve společenství všech věřících v Krista, těch, kteří putují po této zemi, i zesnulých, kteří procházejí vlastním očištěním, i blažených v nebi. Ti všichni tvoří jedinou církev - „svatý Boží lid“. Její členové jsou nazýváni „svatí“ a hovoříme…


23. 10. 2020 21:16

Láska k Bohu je první a největší přikázání boží (2083): „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ (Mt 22,37). Cíl a smysl našeho života nepředstavuje jakákoli láska, nýbrž láska k Bohu. Jeho lásku máme uznat za…


15. 10. 2020 20:57

Existence Boha leží mimo oblast poznávání přírodovědeckými metodami. Nelze ji ani vypočítat, ani zjistit chemickými či jinými rozbory a nevyplývá nevyhnutelně ani z filozofických úvah. Chceme-li Boha nalézt, hledejme ho; a do hledání vložme všechny…


10. 10. 2020 13:05

Slovo „katolický“ pochází z řeckého slova katholikos a znamená "všeobecný". V ní je od počátku Ježíš Kristus jako její hlava, neoddělitelně spojená s církví – s Kristovým tělem. Církev je katolická také proto, že má všeobecné poslání od Krista…


3. 10. 2020 13:49

Poslední úkony eucharistické slavnosti se odehrávají kolem oltáře; jsou to úkony beze slov, úkony úcty. Kněz se obrací především a na konci všeho ne ke shromážděnému lidu, ale k oltáři. Proto je oltář uctíván jako centrum eucharistického shromáždění…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio