Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZKOUMEJ, ABYS POCHOPIL

26. 11. 2010 18:56

Sedmá část ze série příspěvků do Signálů k tématu měsíce listopadu Bible.    

Úvodní slovo předsedy ČBK ke vzdělávacímu programu Učící se církev    

V posynodální apoštolské exhortaci Sacramentum Caritatis Svatý otec Benedikt XVI. píše:V souvislosti s významem Božího slova je zapotřebí zlepšitkvalitu homilií. Vždyť ona je „částí liturgického úkonu“ a má za úkol pomáhathlubšímu chápání a rozsáhlejší účinnosti Božího slova v životě věřících. Protomusí kněží „pečlivě připravovat kázání tím, že se opírají o náležité poznáníPísma svatého“. Je třeba se vyhýbat povrchně všeobecným nebo abstraktnímkázáním. Zvláště pak prosím kazatele, aby pečovali o to, aby homilie tak úzcespojila hlásané Boží slovo se svátostnou slavností a s životem komunity, že jeBoží slovo opravdovou oporou a životem církve. Proto je nutno mít na myslikatechetický a povzbuzující účel homilie. Považuje se za vhodné mít pro věřícítématická kázání – jež vycházejí z tříletého lekcionáře – a během liturgickéhoroku se zabývají velkými tématy křesťanské víry a při tom čerpají z toho,co učitelský úřad závazně předkládá ve čtyřech „pilířích“ Katechismu katolickécírkve a v nedávném Kompendiu: vyznání víry, slavení křesťanského tajemství,Kristův život, křesťanská modlitba.

Nad tímto problémem se Česká biskupská konference zamýšlela již několik let, vyhodnocovala neznalost křesťanské nauky u našich věřících a možnosti jejich formace. Viděla, že dosavadní snahy nesou plody jen v malých skupinách a rozhodla se využít pravidelné možnosti oslovení věřících při nedělnía sváteční liturgii. Vycházela ze zkušenosti, která byla učiněna v osmdesátých letech, kdy v Homiletických směrnicích vydal kolektiv vedený Doc. ThDr. JosefemBradáčem šestiletý plán homilií sestavený tak, že nejde o cykly tématickýchkázání neberoucí ohled na liturgická čtení, ale naopak. Program vychází z liturgických čtení, případně jiných mešních textů, ale stanovuje téma promluvytak, aby během dvou liturgických cyklů přišlo na všechna důležitá témata.

Na 68. plenárním zasedání ČBK schválila homiletický projekt Učící se církev s platností od 1. neděle adventní 2007.

Věřím, že projekt bude přijatý nejen jako dobrá pomůcka pro kazatele a pojítko naší společné práce, ale také přinese plody v oživení víry a života církve.

 Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

 Hodnocení na místní úrovni.

Vzdělávací program  se v průběhu prvních třech ročních  liturgických cyklů  (A,B, C) v letech 2007-2010 osvědčil. Kvalita Božího slova  nedělních a svátečních mší pro všechny přítomné věkové kategorie lidu se výrazně zvýšila. Na 620 stranách A 4  bylo vypracováno všech 193 témat v návaznosti na čtené Písmo z lekcionářů, uvedené komentáři a následované homiliemi-kázáními kněze na témata katechetická (probráno 1420 paragrafů z 2856 Katolického katechismu ), biblická, teologická, spirituální, morální, liturgická, filozofická, ekumenická, dogmatická, pastorální, dějepisná, apologetická, asketická. Příprava je zveřejňována pravidelně několik dnů před mší ve třech farnostech a poslední rok i na Signálech. Statistika vyhodnocení sledovanosti registrovaných bude následovat. Zájemcům o osobní odběr byly vypracované přípravy individuálně rozesílány. Kázání jsou rovněž samostatně zveřejňována.

V příštích třech letech máme v úmyslu program dokončit. V případě zájmu církve zúročit projekt k zopakování.   Jsme schopni zvážit k vypracování  do tisku návrh příručky s vypracovanými tématy, s kázáními ke všem tématům, s manuálem  pro lektory, kde by byly shrnuty zásady  „Jak číst Slovo Boží“ ,doplněným živým čtením všech čtení 3 cyklů na DVD, aby byl v několika výtiscích k dispozici ve všech farnostech. Blogy  na Signálech budou pokračovat  i po třech letech po další dva  cykly, od minulé neděle doplňované o kázání–homilii pro zpožděný začátek.

Podpora Signálů k vyšší sledovanosti by mohla být podnětem  rozvoje tvorby komentářů autorizovaných k tématům, z nichž nejhodnotnější by mohly být rovněž vytisknuty a tím být stimulem pro církev k dokončení a vyhodnocení  projektu, který od nejvyšší úrovně sama zahájila a vřele doporučila.

Matonick

Zobrazeno 1255×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio