Témata k nedělní a sváteční liturgii

KŘEST - Téma postní doby - SOUHRN PŘÍSPĚVKŮ programu ČBK Učící se církev

12. 4. 2011 18:33
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:krest

KŘEST - Téma Signálů pro postní dobu 2011 – SOUHRN ODKAZŮ

Na výzvu redakce Signálů (Úvodník k tématu – Leukkippe), přidávám souhrn odkazů na několik již vypracovaných a na Signálech zveřejněných dílčích příspěvků k tomuto tématu podle programu ČBK: Učící se církev. Výuka podle textů lekcí  se vždy realizuje  četbou  komentářů k Písmu  a liturgických textů lektory a kázáním kněze farnosti při bohoslužbách slova jako již běžně čtvrtým rokem i na jiná témata lidem všech věkových kategorií zaplněného kostela v Krásensku - děkanát Vyškov v příslušné dny slavených mší svatých.  

Katechetická témata obsahují samostatné hypertextové odkazy na jednotlivé paragrafy  nejnovějšího Katechismu katolické církve (KKC) vypracovaného na žádost papeže Jana Pavla II.  Papežskou biskupskou komisí (PBK) vedenou současným Svatým otcem.  

 

KŘEST JANŮV A JEŽÍŠŮV - 3. neděle adventní - 13.12.2009 – Lekce 129   

 

a) smysl očistných ritů ve SZ: lidské slabosti jako nečistota (Lv 12–16; ) 

b) asketické hnutí (Qumrán) zdůrazňovalo očištění (Mk 7,1) 

c) Janův křest měl přípravný charakter. Začlenění do Božího království uskuteční  

d) … křest Ježíšův: Duchem a ohněm. Janův křest vyžadoval změnu smýšlení, Ježíšův přináší plnost mesiánských darů.

 

KŘEST A ZAČLENĚNÍ DO CÍRKVE –Svátek křtu Páně – 10.1.2010 – Lekce 136

 

a) nezbytnost křtu ke spáse 

b) křest vody, touhy a krve (kdo bude spasen mimo církev) 

c) osud nepokřtěných dětí 

 

SLAVENÍ KŘTU – 2.neděle po narození Páně – 2.1.2011 – Lekce 201

a) průběh slavení 

b) křest dětí a dospělých

 

MILOST KŘTU – Slavnost Zjevení Páně – 6.1.2011 – Lekce 202

 

a) odpuštění hříchů

b) nové stvoření

c) přivtělení k Církvi, Kristovu tělu

d) svátostné pouto jednoty křesťanů

e) nezrušitelná pečeť

 

OBŘAD KŘTU – Svátek Křtu Páně - 9.1.2011 – Lekce 203

 

a) podstatný obřad svátosti, křest a pomazání křižmem

b) závěrečné obřady (bílý šat, svíce, modlitba Páně, žehnání matce a ostatním)

c) rodiče a kmotři

 

NEZBYTNOST KŘTU KE SPÁSE – 4. neděle velikonoční- 13.4.2008 – Lekce 20

a) příkaz učedníkům

b) křest krve a touhy

c) děti, které zemřely bez křtu

Zobrazeno 1487×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio