Témata k nedělní a sváteční liturgii

CO JE TO VYKOUPENÍ – TÉMA 25 – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 26.4.2020

25. 4. 2020 17:23
Boží Syn přišel na svět, aby plnil vůli svého Otce (Jan 6,38). Od první chvíle svého vtělení až do smrti na kříži Ježíš plně přijímal ve svém vykupitelském poslání Boží plán spásy. Celý jeho život byl nepřetržitou obětí, odříkáním a sebezapřením. Centrem jeho činnosti však bylo jeho utrpení a smrt „Vždyť Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mk 10,45). Jeho vykupitelské utrpení je vlastním důvodem jeho vtělení. Ježíš se dobrovolně obětoval za naši spásu. Nabídl svůj život jako smírnou oběť, aby napravil viny lidstva naprostou poslušností Otci. Jedinečným a svrchovaným způsobem ji vyjádřil Ježíš při poslední večeři, kterou slavil s dvanácti apoštoly (Mt 26,20): „Pak vzal chléb,vzdal díky, lámal a dával jim se slovy :To je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku“ (Lk 22,19). Úplný text vypracovaného tématu včetně komentářů k bohoslužbě slova této neděle naleznete v archivu Signálů – Květen 2014 viz: https://matonick.signaly.cz/1405/co-je-to-vykoupeni-tema.
Zobrazeno 364×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio