Témata k nedělní a sváteční liturgii

BŮH JDE VSTŘÍC K ČLOVĚKU - TÉMA 34 - 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 14.6.2020

13. 6. 2020 12:34
BŮH JDE VSTŘÍC ČLOVĚKU - téma 181 ke 23. neděli v mezidobí 4.9 ...

 

Bůh ve snaze o záchranu lidstva prostupuje svou neustálou přítomností dějinami a dává se po etapách lidstvu poznávat (KKC 56 ). Klíčem k pochopení záměrů a vůle Boha v jeho vztahu k člověku je pojem „vyvolení“. Bůh si vyvolil národ Izraele a skrze něj pak postupně připravuje povědomí lidí na jejich vyvolení s důrazem na víru v Krista. Skutečnost vyvolení je stvrzována smlouvami. Bůh uzavírá s lidstvem z vlastního podnětu smlouvy, založené na Jeho věrné lásce k člověku. Nejprve Bůh volí Noema. Smlouva uzavřená s Noemem se vztahuje na celé stvoření. Je to úmluva mezi Bohem a všemi živými bytostmi (Viz Gn 9,9-17). Vyjadřuje zásadu Božího řádu spásy určené pro všechny národy. Po smlouvách s Noem a Abrahámem to je Mojžíš, který se stává prostředníkem mezi Bohem a Jeho lidem. Přijetím a vyhlášením Desatera pak vyvolený svatý lid navazuje s Hospodinem nový a jedinečný vztah. Bůh se pak plně zjevuje člověku, když posílá na svět Ježíše Krista. Prostřednictvím Něho Bůh uzavírá s námi jednou provždy smlouvu novou a definitivní (KKC 65).

Zobrazeno 309×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio