Témata k nedělní a sváteční liturgii

BŮH PŘICHÁZÍ VSTŘÍC ČLOVĚKU - TÉMA 85 - SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA – 19.3.2021

19. 3. 2021 10:00

Člověk dokáže svým rozumem poznávat, že Bůh je, avšak už ne to, jaký Bůh skutečně je. Protože si Bůh přeje, abychom ho poznávali, zjevil se nám. Chce, aby lidé byli schopni mu odpovědět, poznat a milovat ho víc, než by toho byli schopni sami od sebe. Nejdůležitější setkání lidství s božstvím se uskutečnilo v Kristu. Syn všemohoucího Boha se díky péči Panny Marie a jejího snoubence Josefa stává člověkem a vystupuje jako jediný, hlavní prostředník mezi všemi lidmi s Bohem. V Ježíši Kristu můžeme spatřit neviditelného Boha. Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem,  je jedinečným, dokonalým a definitivním Slovem Otce, který v něm říká všechno.  Všechna tajemství, která dříve Bůh sděloval po částech prorokům, zjevil  nám Ježíš Kristus naráz  a jednou provždy. 

Neobyčejně důležitým a ústředním obsahem Písma svatého Starého i Nového zákona jsou líčení setkání člověka s Bohem. Ta vždycky vyjadřují starost Boha o uskutečnění jeho plánů ke spolupráci s ním. Bůh v nich vždy vychází vstříc člověku. Zjevuje se mu jako láskyplný, milosrdný, současně však i spravedlivý, jako ten, který dává příkazy, a zároveň dbá, aby byly dodržovány.

V Ježíši Kristu můžeme spatřit neviditelného Boha. Stal se člověkem, jako jsme my. Na něm vidíme, kam až dokáže zajít Boží láska: Bůh na sebe bere celou tíži našeho života. Jde s námi po všech našich cestách. Je i v naší opuštěnosti, v našem utrpení a v našem strachu ze smrti. Je všude tam, kde už nemůžeme dál, aby nám otevřel dveře k životu. Bůh promlouval k lidem od okamžiku stvoření po celé dějiny praotců až k dokonalému sebezjevení ve svém Synu Ježíši Kristu. Slavným příchodem našeho Pána Ježíše Krista je zjevení Boží dokončeno. Není však úplně rozvinuto.  Bude úkolem křesťanské víry postupně proniknout a objevovat celý jeho obsah.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, podle projektu ČBK „Učící se církev“a k bližšímu zamyšlení je uloženo na Signálech: https://matonick.signaly.cz/1503/buh-prichazi-vstric-cloveku-tema

Zobrazeno 84×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio