Témata k nedělní a sváteční liturgii

KE SLOVU NA ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 20.5.2021

20. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš se modlil: Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne, ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. (Jan).

Slova našeho Pána jsou jasná a spojují věrohodnost křesťanství s jeho schopností budovat bratrství. Všude tam, kde se věřící snaží žít jako bratři a sestry, kde je nejvyšším ideálem vzájemné přijetí a společné putování vstříc k jednotě, kde se lidé nesnaží vynikat a prosazovat na úkor druhých, kde si lidé pomáhají, snaží se chápat jeden druhého, vzájemně se povzbuzují a jejich nejdůležitějším programem je vzájemná náklonnost, všude tam se kladou pevné základy pro to, aby lidé pokládali křesťanství za věrohodné. 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě slova na  čtvrtek po 7. neděli velikonoční  –  20.5.2021 

1. čtení:  Skutky apoštolů  22,30; + Skutky apoštolů    23,6-11

Žalm  16,1-2a+5.7-8.9-10.11,  odpověď: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.

Evangelium: Jan 17,20-26

Zobrazeno 71×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio