Témata k nedělní a sváteční liturgii

KE SLOVU Z VIGILIE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO SOBOTA 22.5.2021

22. 5. 2021 9:00
Rubrika: Slovo na den

Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!  Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“  To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. (Jan).

Při čtení biblických textů svatodušní vigilie si můžeme položit otázku: „Pro co vlastně žiji? Má to trvalou hodnotu?“ Na jedné straně pozorujeme halasnou, sebevědomou a bezohlednou snahu člověka určovat dějiny tohoto světa bez ohledu na Boží záměry, a na straně druhé, nenápadné vanutí Ducha Božího, které znovu nastoluje Boží řád, narušený hříchem. Náplní mého života má být ten, který mě stvořil pro sebe a který zvítězil nad vším, co ohrožuje můj život – vzkříšený Kristus, který dává Ducha bez míry (Jan 7,37). Ježíš dokáže naplnit naši prázdnotu a vyprahlost Duchem Božím a proměnit ji v pramen živé vody pro všechny ostatní. On uzdravuje naše bolesti a obnovuje v našem nitru Boží obraz a podobu. 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě slova - vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého –22.5.2021 

1. čtení:  Gn 11,1-9, nebo: Ex 19,3-8a + 16-20b, nebo: Ez 37,1-14, nebo: Jl 3,1-5

Žalm 104,1-2a.24+35c.27-28.29bc-30, odpověď: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země.

2. čtení: Řím 8,22-27

Evangelium: Jan 7,37-39

Zobrazeno 101×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio