Témata k nedělní a sváteční liturgii

HŘÍCH PROTI DUCHU SVATÉMU - ZE SLOVA BOŽÍHO NA SOBOTU 28. TÝDNE 16.10.2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal Duchu Svatému, tomu odpuštěno nebude. (Lukáš 12,8-12).

Ježíš říká, že existuje hřích, který nelze odpustit. Rouhání Duchu svatému. Jak poznáme, že proti němu hřešíme? Co když se rouháme Duchu svatému a ani o tom netušíme?A nikdo z nás neví, zda se ho někdy nedopustil. Hřešíme-li, Bůh nám dává naději, že nám bude odpuštěno. Když litujeme svých chyb, Bůh říká: „Já věřím, žes to nechtěl udělat. Já ti dávám novou šanci. Jdi a nehřeš více. V mých očích ses znovu narodil a můžeš začít znovu.“ Mluvit proti Duchu svatému znamená především zatvrzelost. Hřích proti Duchu svatému není žádný náboženský přestupek, ani provinění, kterého bychom si nebyli vědomi. Hřích proti Duchu svatému znamená odmítnout svědectví o Bohu, který nám odpouští. Je tím vymezena nejzazší hranice Boží milosti. Aby mělo odpuštění smysl, a aby byl důvod ho přijmout, musí být současně řečeno, že tato možnost jednou skončí. Stane se tak ve chvíli, kdy už člověk nebude schopen vnímat a naslouchat nabídce milosti. Kdy ta chvíle nastane, nikdo z nás neví. O to je ta výzva naléhavější. Nikdo nevíme, kolik času nám ještě zbývá. Pán Ježíš žil na této zemi třicet let. Duch svatý zde působí již dva tisíce let. Za tu dobu změnil životy milionů lidí. Našel si i cestičku, kterou se dostal do našeho srdce a svědomí. Možná nám zní jeho hlas zatím jen slabě a přehluší ho mnohé jiné hlasy a zájmy. Ale i kapička vody dokáže narušit skálu. A záleží to i na nás. Pán Bůh nás ústy svých svědků ujišťuje, že nám odpouští všechno, co jsme až dosud pokazili a trpělivě čeká na naši odpověď. Nejde o to, že by existoval neodpustitelný hřích, ale lidé mohoubýt tak zatvrzelí, že nejsou otevřeni odpuštění a daru Ducha svatého. Pokud soustavně odporujeme podnětům Ducha svatého, ztvrdne nám srdce tak, že pak nebude schopno přijmout ani odpuštění.

Duch svatý dělá všechno proto, abychom mohli uvěřit a změnit směr svého života. Nezanedbá jedinou příležitost. Bude k nám mluvit z kazatelen, ústy našich přátel, osloví nás z radia, najde si nás na internetu. Jeho volání se týká nás všech. Vždyť i my, kteří již dlouhá léta chodíme pravidelně do kostela, máme často srdce zatvrzelá a odmítavá. Žijeme si ve svém světě a podobně jako zbožní Izraelci si nechceme připustit, že se Bohu často protivíme a jednáme proti jeho vůli. I my navenek zbožní a spravedliví se musíme občas probudit a přehodnotit mnohé názory a postoje. Duch svatý od nás čeká jedinou věc. Abychom se neuzavřeli do své pýchy. Abychom jeho pomoc dopředu neodmítali. Abychom nikdy neříkali nikdy. Duchu svatý, máš mnoho způsobů, jak se dotknout našeho srdce a změnit náš život. Prosíme, měj s námi trpělivost a dej nám čas, abychom našli odvahu přijmout pravdu a začali jinak myslet a jinak žít. Už ne pro sebe, už ne na úkor druhých, ale ke tvé slávě a ku prospěchu našich bližních.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na sobotu 16.10.2021: 

1. čtení : Římanům 4,13.16-18

Žalmy 105,6-7.8-9    .    42-43 , odpověď: Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

Evangelium:  Lukáš 12,8-12

Zobrazeno 69×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio