Témata k nedělní a sváteční liturgii

JEDINÁ CESTA K VĚČNÉMU ŽIVOTU - ZE SLOVA BOŽÍHO NA ČTVRTEK 29. TÝDNE 21.10.2021

Dokud jste byli oddáni hříchu, necítili jste se vázáni předpisy mravního zákona. Na konci těch věcí je smrt. Nyní však jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu. A užitek z toho je vaše posvěcení a nakonec věčný život. Neboť odplata za hřích je smrt, dar Boží však je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,19-23 ).

Písmo nám ukazuje jedinou cestu k věčnému životu. Nejdříve musíme přiznat, že jsme zhřešili proti Bohu: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy” (Římanům 3,23). Všichni jsme se dopustili věcí, které zarmucují Boha. Zasloužíme si trest. Jelikož všechny naše hříchy jsou v konečném důsledku hříchy proti Bohu, jedině věčný trest je dostatečnou odplatou. Abychom byli spaseni, musíme se odvrátit od hříchu a s vírou se obrátit ke Kristu. (Skutky 3,19). Jestliže vložíme naši víru v Něho a uvěříme, že zemřel na kříži, aby zaplatil za naše hříchy, získáme odpuštění a zaslíbení věčného života v nebesích. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (Jan 3,16). „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.” (Římanům 10,9). Jedině víra v Kristovo dílo dokonané na kříži je skutečnou a jedinou cestou k věčnému životu. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar – není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.” (Efezským 2,8-9).

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na čtvrtek 21.10.2021: 

1. čtení : Římanům 6,19-23

Žalmy 1,1-2.3.4+6, odpověď: Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Evangelium:  Lukáš 12,49-53

Zobrazeno 35×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio