Témata k nedělní a sváteční liturgii

JSME ČLENOVÉ BOŽÍ RODINY - ZE SLOVA BOŽÍHO NA ČTVRTEK 28.10.2021 - SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY

Bratři! Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. (Efezským 2,19-22).

List Efezským je listem určeným církvi, a píše se v něm o církvi. Máme před sebou jeden z různých obrazů církve – církev jako rodina Boží, Boží dům, Boží domácnost. Bůh vidí církev jako tělo, jako společenství, skupinu jednotlivců, kteří patří k sobě a nejdou od sebe oddělit. Máme zkušenosti jak se státem, se společností, ve které žijeme, tak také s rodinou. Rodina je takovou malou společností, malým společenstvím. V čem se obě tyto společnosti liší, je především úroveň vztahů a vzájemného poznání. Stát je neosobní, zatímco rodina je velmi osobní. V rodině jsou vztahy, jaké nenajdeme nikde jinde. V posledním století došlo k velikým změnám v naší společnosti a mnoho vztahů se naprosto změnilo. Došlo k masivnímu útoku na rodinu, takže mít rodinu a být rodinou je nepopulární, nevýhodné, divné a leckdy až směšné. Obě tato společenství jsou Bohem ustanovené instituce. Bůh rozhodl, že lidé budou žít v rodině – a jenom tak mohou přežít a reprodukovat se. Bůh také rozhodl, že lidé budou žít v určitých skupinách, v sídlech, která budou mít své vymezené hranice a uvnitř těchto hranic budou podléhat nějaké formě vzájemně dohodnuté správy. Je to způsob, jak může být zajištěna ochrana těch malých společenství, rodin, a je to způsob, jak může být dosaženo spravedlnosti na úrovni, která přesahuje to nejmenší společenství, tedy rodinu.

Kromě těchto dvou je tady ještě třetí Bohem ustanovená instituce – a to je církev. A církev, ta Boží je také, ale nejenom institucí – která byla zjevena až po příchodu Ježíše Krista. Jde především o to, stát se Božím dítětem a být přijat do Boží rodiny. To ovšem není dílo našich zásluh, našich skutků, našeho posvěcení nebo úsilí, není to nic, co by bylo v nás nebo z nás, ale je to cele a jenom dílo Boží milosti. Jak se někdo stane Božím dítětem? Jenom z Boží milosti a nijak jinak. Můžeme směle prohlásit, že všechno, co máme, a všechno, čím jsme, je dílem Boží milosti. Jsme spaseni Boží milostí, proto jediné, co máme udělat, je věřit, že Kristus je tím, za koho se prohlašuje – je mým Spasitelem. Každý, kdo věří v Krista, je přijat, neboli adoptován do Boží rodiny.Židé byli jako sousedé, kteří bez Krista byli Božími nepřáteli stejně jako my – ale v Kristu, jsme se my všichni – Židé i pohané, kteří uvěřili v Ježíše Krista, stali součástí Boží rodiny, stali jsme se domácími. Už nejsme sousedé, kteří se jednoho dne otočí proti Bohu, ale stali jsme se Božími dětmi.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na čtvrtek 28.10.2021: 

1. čtení : Efezským 2,19-22

Žalmy   19, 2-3.4-5, odpověď: Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Evangelium: Lukáš 6,12-19

Zobrazeno 39×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio