Témata k nedělní a sváteční liturgii

NEPROPŮJČUJME SVÉ SMRTELNÉ TĚLO HŘÍCHU - ZE SLOVA BOŽÍHO NA STŘEDU 29. TÝDNE 20.10.2021

Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce; ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí . (Římanům 6,12-18).

Když čteme v Písmu o hříšnosti, žádostech svého těla, nebo „životě těla“, představí si většina lidí všelijaké neřesti a chtíče, zlozvyky a poklesky motivované naší pudovou přirozeností. Příklad apoštola Pavla ovšem ukazuje, že existuje i nenápadnější a rafinovanější způsob „života podle těla“, který je k nerozeznání podobný horlivé zbožnosti. Apoštol Pavel si dobře pamatoval, jaké to bylo, když působil ještě jako zatrpklý, urputný farizej Saul. Mnozí z těch, kdo přijímali křesťanskou víru, dříve opravdu vedli prostopášný život. Někteří z nich se domnívali, že důsledné odvrácení od někdejšího nevázaného a zpustlého života spočívá především v přísném dodržování náboženských předpisů a zákazů. On sám se přísným jejich dodržováním zabýval celý život a věděl, jak nešťastný a rozpolcený z toho byl. Právě z takového typu sklíčené zbožnosti byl přece Boží milostí v Kristu vysvobozen. Věděl také, jaké škody v církvi hrozí: mohlo se stát, že radikální zvěst o Boží milosti a o svobodě „chození v Duchu“ zůstane nepochopena. Lidé budou dál hromadit své zásluhy a zakládat si na svých výkonech, dál budou ulpívat na vnějších pravidlech a formách a dál budou svou víru a naději zakládat na tom, čím se budou moci vykázat. Pavel se obával, že radikální zvěst evangelia Boží milosti zůstane nepochopena. V listu Římanům Pavel hovoří o tom, že Bůh člověku v Ježíši Kristu daruje pozvání k novému životu. Ten, kdo toto pozvání přijme, zakusí něco neslýchaného: v jeho vnitřním světě, dosud odcizeném od Boha, se najednou otevře brána k pravému životu. Ježíš přišel proto, aby zpřístupnil lidem cestu k prameni Života, ke „studnici živé vody“. Plnost nového života je tak nesmírná, že to, co bylo dřív, se ve srovnání s ní dá považovat za smrt. Pavel římským křesťanům připomíná, aby se onoho shůry darovaného pramene Života drželi, aby se od něj nevzdalovali, aby na něj zůstávali napojeni, protože jestliže se budou od něj vzdalovat (tedy „chodit v těle“), jejich vnitřní život bude usychat a chřadnout. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na středu 20.10.2021: 

1. čtení : Římanům 6,12-18

Žalmy 124,1-3.4-6.7-8, odpověď: Naše pomoc je ve jménu Hospodina.

Evangelium:  Lukáš 12,39-48

Zobrazeno 44×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio