Témata k nedělní a sváteční liturgii

ŘEKNE-LI: JE MI TO LÍTO, ODPUSŤ MU ! - ZE SLOVA BOŽÍHO NA PONDĚLÍ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ 8.11.2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, od koho pocházejí! Bylo by pro něho lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných. Dejte si pozor! Když tvůj bratr zhřeší, domluv mu, a bude-li toho litovat, odpusť mu! A když se proti tobě prohřeší sedmkrát za den a sedmkrát se na tebe obrátí a řekne: 'Je mi to líto', odpusť mu!" (Lukáš 17,1-4 ).

Ježíš nám říká, že navzdory snaze vést dobrý život budeme jistojistě klopýtat. Důtklivě nás dnes upozorňuje, abychom si dobře uvědomili, jaký na sebe máme vzájemný vliv. Pokud nás někdo zraní nebo rozzlobí, máme odpouštět a když je vina na naší straně, máme prosit o odpuštění. Naše soužití má sloužit vzájemné podpoře. Odpuštění je ruka podaná tomu, kdo projevuje lítost.  Ježíš má pro nás pochopení – a proto nám nabízí tento nádherný dar smíření. Také bychom neměli škodit druhým tím, že bychom jeden druhého sváděli na scestí.Pokoušet nemáme druhé ani slovy, ani činy, ani něčím, co by bylo proti společenským pravidlům. Odpusť nám naše viny,“ říkáme opakovaně Bohu – a potřebujeme to opakovat, neboť hřešíme znovu a znovu. Ty mi říkáš, Pane, abych přijímal lítost druhých tak trpělivě, jako ty přijímáš mou. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na pondělí  8.11.2021: 

1. čtení : Kniha Moudrosti 1,1-7

Žalmy  139, 1-10, odpověď: Veď mě, Hospodine, cestou odvěkou!

Evangelium:  Lukáš  17,1-6

Zobrazeno 37×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio