Témata k nedělní a sváteční liturgii

NÁŠ UČITEL PŘICHÁZÍ - ZE SLOVA BOŽÍHO NA SOBOTU PO 1. NEDĚLI ADVEBTNÍ 4.12.2021

Tvůj učitel se už nebude skrývat, tvé oči uvidí tvého učitele. Když se uchýlíte napravo nebo nalevo, tvé uši uslyší za sebou rozkaz: 'Toto je cesta, jděte po ní!' ( Izaiáš 30,20-21 ).

Osloven je siónský lid, sídlící v Jeruzalémě. Prorok Izaiáš se tedy obrací ke svému lidu sjednocenému kolem Hospodinova chrámu, kterému nyní hrozí zajetí a vyhnanství. Jeho zaslíbení se též týká učitele, který se již nebude skrývat. Jak v něm nerozpoznat toho Učitele, o kterém píše evangelista: Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus. (Mt 23,10). Přislíbení, která sděluje Izaiáš, jsou velikou útěchou. Člověka totiž neživí jen samotný chléb, ale potřebuje ke svému životu smysl. Potřebuje naději. Kde však naději načerpat? Kde najít takovou naději, která nepomine ani smrtí samotného člověka, naděje, která odolá všem zkouškám? Takovou naději dává pouze Bůh. Člověk Boha potřebuje jinak je naděje zbaven. A jeho příchod očekáváme.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na sobotu   4.12.2021: 

1. čtení : Izaiáš 30,19-21.23-26

Žalmy: 147,1-6 , odpověď: Šťastní jsou všichni, kdo doufají v Hospodina.

Evangelium: Matouš 9,35-38 + 10,1.5-8

 

Zobrazeno 38×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio