Témata k nedělní a sváteční liturgii

BOŽÍ LID – TĚLO KRISTOVO - TÉMA 94 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – neděle - 23.5.2021

23. 5. 2021 7:00

Sesláním Ducha svatého Bůh dovršil dílo vykoupení nám všem, kteří jsme se v Kristu stali Jeho syny. Vylitím Ducha svatého do našeho světa jsou naplněny a dovršeny velikonoční události. Uskutečňuje se shromažďování rozptýleného Mesiášova lidu slibované proroky, vzniká společenství věřících  jako Těla Kristova, které je otevřené všem národům. V něm Ho nachází a vyznávají všechny národy a jazyky. Rozdělení lidstva je překonáno.

Ježíš hned od počátku svého působení k sobě přidružil své učedníky do vzájemného těsného společenství. „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás … “ (Jan 15,4-5)„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm“(Jan 6,56). Slíbil jim, že s nimi zůstane až do skonání věků a poslal jim svého Ducha. Společně vybudovali Církev. Úzký vztah mezi církví a Kristem osvětlujeme jejím přirovnáním k Tělu. My věřící pak se stáváme údy Kristova Těla. Jednota Krista a církve je v bibli často také vyjadřována obrazem ženicha a nevěsty. Církev oživuje Ježíšův Duch: přebývá ve slovech Písma svatého a v posvátných znameních – svátostech. Žije v srdcích věřících a promlouvá v jejich modlitbách. Vede je a obdarovává je svými dary (charismaty). Ten, kdo se spolehne na Ducha svatého, který k nám sestoupil, může i dnes zakusit skutečné zázraky. Církev je svatá. Je tvořena Božím lidem a je Kristovým tělem, ve kterém přebývá jako v Božím chrámu Duch svatý.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov  projektu ČBK „Učící se církev a je uloženo na Signálech: https://matonick.signaly.cz/1505/bozi-lid-telo-kristovo-tema

Zobrazeno 98×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio