Témata k nedělní a sváteční liturgii

EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA - TÉMA 107 „UČÍCÍ SE CÍRKVE“ – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25.7.2021

24. 7. 2021 9:00

Kristus položil základy k ustanovení sedmi svátostí církve. První tři svátosti  – křest, biřmování a eucharistie - uvádějí věřícího do křesťanského života. V eucharistii  je přítomen samotný Ježíš, proto ji nazýváme svátostí  nejsvětější. Je vzácným  Ježíšovým darem. Jím byla ustanovena  a stala se zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Ježíš je ve svátosti eucharistie přítomen tajemným, avšak skutečným způsobem. Kdykoliv církev plní Ježíšovo pověření: „Čiňte to na mou památku“   (srov. 1 Kor 11,23-25), láme chléb a podává kalich, právě v této chvíli se uskutečňuje totéž, co se událo tehdy: Ježíš Kristus  se skutečně obětuje za nás a my na něm máme skutečně podíl. Jedinečná a neopakovatelná Ježíšova oběť na kříži se zpřítomňuje na oltáři; naplňuje se tak dílo našeho vykoupení.  Když Ježíš přikázal, aby se i v budoucnu opakovala jeho gesta a slova, která pronesl při Poslední večeři, nežádá, aby se pouze vzpomínalo na něho a na to, co učinil.  Měl na mysli pravidelné liturgické slavení svátosti eucharistie skrze apoštoly a jejich zástupce.  A církev jeho příkaz od samého počátku věrně plní. Křesťané se za tím účelem dodnes shromažďují  „k lámání chleba“ (srov. Sk 20,7) a to především v neděli, v den Ježíšova zmrtvýchvstání  a budou v tomto způsobu pokračovat až do doby, kdy při hostině nebeské všichni pozvaní společně zasednou ke stolu královskému.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK  „Učící se církev

a je uloženo na Signálech - viz: https://matonick.signaly.cz/1507/eucharistie-chleb-zivota-tema-105

Zobrazeno 114×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio